Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Αγωγή του διαχειριστή κατά των συνιδιοκτητών οριζόντιας ιδιοκτησίας για την καταβολή εις ολόκληρον κοινοχρήστων δαπανών. Οι συνιδιοκτήτες δεν ευθύνονται εις ολόκληρον αλλά ανάλογα με το ποσοστό συγκυριότητας (ΜΠρΑθ 4645/1995, ΕΔΙΚΠΟΛΥΚ 1996, 88=ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση ότι η αγωγή ήταν νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1 § 1,2 § 1,4 § 1, 13, 14 του Ν. 3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 54 του ΕισΝΑΚ, 480, 1002, 1117, 346 του ΑΚ, 907, 908 § 1 και 176 του ΚΠολΔ, εκτός από τα παρεπόμενα αιτήματα της καταψηφίσεως του εναγομένου προς καταβολήν των επιδίκων αγωγικών κονδυλίων εις ολόκληρον ο καθένας, καθώς και επιδικάσεως τόκων από τότε που το κάθε κονδύλιο κατέστη απαιτητό, τα οποία ήταν απορριπτέα ως μη νόμιμα και αόριστα.

Eιδικότερα, το πρώτο διότι η ευθύνη των εναγομένων συγκυρίων προς καταβολή των κοινοχρήστων δαπανών δεν είναι εις ολοκλήρον, αλλά κατ’ αναλογία του ποσοστού συγκυριότητάς τους, ήτοι συμμέτρως, το δεύτερο, δε, διότι η ενάγουσα δεν επικαλείται προγενέστερη της επιδόσεως της αγωγής όχληση των εναγομένων και συνεπώς υπερημερία αυτών (άρθρο 340 ΑΚ).

Στην προκειμένη περίπτωση αποδείχθηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: «[…] Η ενάγουσα είναι συνιδιοκτήτης και διαχειρίστρια, νομίμως διορισθείσα στις 5.1.1994, με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής και επί της οδού Χ., η οποία υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ, δια της υπ` αριθμ. 7129/1988 πράξεως συστάσεως οροφοκτησίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Μ.Β., τροποποιηθείσας με την υπ’ αριθμ. 7038/1989 πράξη του ίδιου συμβολαιογράφου, στην πρώτη των οποίων περιέχεται και ο κανονισμός, ο οποίος ρυθμίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, νομίμως μεταγραφεισών. Οι εναγόμενοι είναι συγκύριοι κατ ισομοιρία, κοινώς και αδιαιρέτως, του υπό στοιχ. Γ- 1 διαμερίσματος της εν λόγω πολυκατοικίας δυνάμει του υπ` αριθμ. 7406/1989 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Μ.Β., νομιμως μεταγραφέντος, οι οποίοι προσεχώρησαν μετά ταύτα και αποδέχτηκαν πλήρως τον περιεχόμενο στο προδιαληφθέν συμβόλαιο συστάσεως οροφοκτησίας και παρατιθέμενο κανονισμό. Με το άρθρο 24 του προδιαληφθέντος κανονισμού ορίστηκε ότι «κάθε οροφοκτήτης συμμετέχει στα επί της συνιδιοκτησίας κοινά ωφελήματα και βάρη και κοινές δαπάνες. Η συμμετοχή είναι ανάλογη με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και βάσει του στο παρόν προσαρτωμένου πίνακα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΕΑ […]».

 

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί