Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ανάκληση διοικητικών πράξεων. Ποιες αρχές του διοικητικού δικαίου παραβιάζουν

Παράβαση νόμου συνίσταται, επίσης, και στην παράβαση κανόνων δικαίου που πηγάζουν από τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως είναι η αρχή της χρηστής διοίκησης, η αρχή της νομιμότητας και η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης (Διοικητική Δικονομία, Χ. Χρυσανθάκης, άρθρο 48 Π.Δ. 18/1989, σελ. 1030-1050).

Η αρχή της νομιμότητας επιβάλλει στη Διοίκηση την ανάκληση κάθε παράνομης διοικητικής πράξης, ενώ η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης απαιτεί τη διατήρηση της ισχύος των ευμενών για τον καλόπιστο διοικούμενο πράξεων. Σύνθεση των αρχών αυτών συνιστούν οι γενικές αρχές ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων, σύμφωνα με τις οποίες οι διοικητικές πράξεις ανακαλούνται εάν είναι παράνομες. Εξάλλου, με το άρθρο μόνο του αν. 261/1968 (ΦΕΚ Α`12) ορίστηκε ότι «Ατομικαί διοικητικαί πράξεις, εκδοθείσαι κατά παράβασιν νόμου, ανακαλούνται υπό της διοικήσεως ελευθέρως και άνευ οιασδήποτε διά το Δημόσιον συνεπείας εντός ευλόγου από της εκδόσεως αυτών χρόνου (5373/2013 ΔΕΦ ΑΘ). Μάλιστα, κατά τη νομολογία, η διοίκηση, δεν δύναται να ανακαλεί, μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου, ακόμη και τις παράνομες πράξεις της, εφόσον, έχει δημιουργηθεί καλοπίστως υπέρ του διοικούμενου πραγματική κατάσταση, δεκτικής έννομης προστασίας. Επίσης, κατά την αρχή της χρηστής διοίκησης η διοίκηση οφείλει να ασκεί τις διοικητικές της αρμοδιότητες σύμφωνα με το νόμο και το κοινό περί δικαίου αίσθημα ενώ επιβάλλεται να διατηρεί την ισχύ της ευμενούς για τον καλόπιστο διοικούμενο πράξης, όπως επιτάσσει η αρχή της προστατευμένης εμπιστοσύνης, η οποία αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της συνταγματικής αρχής της ασφάλειας δικαίου, που απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και ιδίως από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 του Συντάγματος  (Διοικητική Δικονομία, Χ. Χρυσανθάκης, άρθρο 48 Π.Δ. 18/1989, σελ. 1030-1050).

Λένα Πολύζου

Δικηγόρος

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί