Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αοριστία ένστασης συμψηφισμού

Από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 262 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η ένσταση ως καταλυτικό γεγονός της αγωγής πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που τη θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο και δικαιολογούν την άσκησή της από τον εναγόμενο κατά του ενάγοντος. Διαφορετικά η ένσταση είναι αόριστη. Εξάλλου, η νομική αοριστία της αγωγής ή ενστάσεως, η συνδεόμενη δηλαδή με την νομική εκτίμηση του εφαρμοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, εάν το δικαστήριο για τον σχηματισμό της περί νομικής επάρκειας της αγωγής ή της ενστάσεως κρίσεώς του αξίωσε περισσότερα στοιχεία, απ’ όσα απαιτεί ο νόμος προς θεμελίωση του δικαιώματος ή αρκέσθηκε σε λιγότερα, ενώ αντίθετα η ποσοτική (ή ποιοτική)  αοριστία της αγωγής ή της ενστάσεως, η οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά νόμο για την θεμελίωση του αιτήματος, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθ. 559 αριθ. 8 ή 14 ΚΠολΔ. Στην υπόθεση που κρίθηκε με την υπ’ αριθ. 658/2015 απόφαση του Αρείου Πάγου, η αναιρεσείουσα, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της εφέσεώς της ισχυρίστηκε με τον πέμπτο λόγο, το πρώτον ενώπιον του Εφετείου, ότι έχει ληξιπρόθεσμη απαίτηση κατά της αναιρεσίβλητης ύψους 98.228,94 ευρώ από πώληση προϊόντων σ’ αυτήν, πρότεινε δε την εν λόγω απαίτησή της προς συμψηφισμό με την επίδικη απαίτηση της αναιρεσίβλητης. Η ένσταση αυτή είναι παντελώς αόριστη, διότι η αναιρεσείουσα δεν ανέφερε τα πωληθέντα στην αναιρεσίβλητη πράγματα και τις επί μέρους τιμές κάθε είδους. Η αναφορά δε στο εφετήριο, ότι η ως άνω απαίτησή της προκύπτει από τα μνημονευόμενα 37 τιμολόγια πωλήσεως και τα αντίστοιχα δελτία αποστολής, των οποίων, σημειωτέον, μόνο τους αριθμούς και το χρόνο εκδόσεώς τους αναγράφει, δεν αρκεί για το ορισμένο της ανωτέρω ενστάσεως (658/2015 ΑΠ).

Λένα Πολύζου, δικηγόρος,

Email:info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί