Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Απαγόρευση ανάληψης διευθυντικών θέσεων της νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. από μαίες, λόγω μη κατοχής τίτλου και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του νοσηλευτή

Το άρθρο 103 Ν. 2071/1992 ορίζει ότι ως νοσηλευτές που δύνανται να καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις, ήτοι διευθυντή, τομεάρχη, προϊσταμένου και υπευθύνου της νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, νοούνται οι αναφερόμενοι στο πρώτο εδάφιο της διατάξεως αυτής, δηλαδή μόνον όσοι φέρουν τίτλο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή, τα οποία αποτελούν τυπικά προσόντα προκειμένου υπάλληλος δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος και κέντρου υγείας να τεθεί σε κρίση για την κατάληψη διευθυντικής θέσης. Μάλιστα, όπως έχει κριθεί από την υπ’ αριθ. 1770/2000 απόφαση του ΣΤΕ η ανωτέρω απαγόρευση καταλαμβάνει και την περίπτωση των μαιών, που διορίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 580/1977 και στη συνέχεια μετετάγησαν σε οργανική θέση κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών –τριών, διότι προδήλως δεν διαθέτουν τέτοιο τίτλο ή άδεια και συνεπώς δεν έχουν το τυπικό προσόν του νοσηλευτή, κατά την προεκτεθείσα έννοια του άρθρου 103 παρ. 1 Ν. 2071/1992 (ΣΤΕ 1770/2000). Δηλαδή, οι μαίες επειδή δεν έχουν τίτλο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του νοσηλευτή (ακόμη και αν μετετάγησαν σε οργανική θέση κλάδου ΤΕ  Νοσηλευτών) δεν δύνανται να καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις της νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ.

Λένα Πολύζου, δικηγόρος,

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί