Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αρμόδια αρχή για αλλαγή επωνύμου ανηλίκου τέκνου

Σύμφωνα με το από 06/04/2017 με Α.Π: ΤΑΔΚ 282/2017 έγγραφο του Τμήματος της Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την αλλαγή επωνύμου ανηλίκων προκύπτει ότι: «.. η αρμοδιότητα του Δημάρχου περί αλλαγής επωνύμου, η οποία απορρέει από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (87 Α΄) σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 1α του άρθρου 282 του ν. 3852/2010, είναι περιορισμένη και αφορά στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν υφίσταται σχετική ρύθμιση από τις, αναγκαστικού δικαίου, διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί επωνύμου, οι οποίες είναι ειδικές και υπερισχύουν των γενικών διατάξεων για πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου. Έτσι, οι αποφάσεις Δημάρχων περί αλλαγής επωνύμου ανηλίκων τέκνων για τα οποία έχει προηγηθεί προσδιορισμός επωνύμου από τους γονείς κατά την τέλεση του γάμου εκδίδονται καθ’ υπέρβαση αρμοδιότητας, συνεπώς είναι ανυπόστατες και δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, ήτοι δεν μπορούν να καταχωριστούν στα Δημοτολόγια και στα Μητρώα Αρρένων

Από τα ανωτέρω, επομένως προκύπτει ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή του επωνύμου ανηλίκων με αίτησή των γονέων τους στο Δήμο και απόφαση του Δημάρχου. Η δήλωση των γονέων με την οποία πραγματοποιείται ο προσδιορισμός του επωνύμου των τέκνων τους είναι αμετάκλητη και κατά συνέπεια, δε χωρεί υπαναχώρηση από αυτή. Στις περιπτώσεις όμως που κατά τη δήλωση υπάρχουν ελαττώματα της βούλησης των γονέων, ήτοι πλάνη, απάτη ή απειλή, είναι δυνατή η με δικαστική απόφαση ακύρωση της δήλωσης αυτής και στη συνέχεια ο εκ νέου προσδιορισμός του επωνύμου των τέκνων με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Ελευθερία Παναγοπούλου

Ασκούμενη δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί