Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Author archives: evgenia

  • Η ανεπάρκεια των εκτιθέμενων στην αγωγή πραγματικών περιστατικών, σε σχέση με όσα απαιτούνται κατά το νόμο, να υπάρχουν για τη θεμελίωση των εννόμων συνεπειών, χαρακτηρίζεται νομική αοριστία (συνδέεται με τη νομική εκτίμηση του δικογράφου). Αντίθετα η έλλειψη εξειδίκευσης των πραγματικών περιστατικώ... [περισσότερα]