Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Author archives: evgenia

  • Το νομοθετικό κείμενο, που μας ενδιαφέρει για τα σήματα είναι ο ν. 4072/2012 και συγκεκριμένα τα άρθρα 121 επ. όπου ορίζεται, ότι σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορού... [περισσότερα]