Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

  • Ευθύνη κατόχου ζώου

  • Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμελείας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνομη συμπε... [περισσότερα]
  • Ισόβια πρόσοδος (ΑΚ 840-843)

  • Φύση-Διάρκεια-Συνέπειες θανάτου Υπόχρεου/Δικαιούχου Η ισόβια πρόσοδος είναι ενοχικό δικαίωμα με αντικείμενο τις περιοδικές παροχές (σε δόσεις) από τον υπόχρεο στον δικαιούχο της προσόδου, οι οποίες συνίστανται είτε σε χρήματα είτε σε άλλα αντικαταστατά πράγματα. Συνομολογείται με συμβολαιογραφικό ... [περισσότερα]