Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

  • Διαφήμιση γιατρών

  • Αναφορικά με τη διαφήμιση των γιατρών παραπέμπουμε στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005). Ειδικότερα το άρθρο 17 ορίζει τα ακόλουθα: «1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση ή συστηματική δημόσια παρουσία ή αναφορά του ονόματος του ιατρού, άμεσα ή έμμεσα, η οποία είτε προέρχεται α... [περισσότερα]