Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Category archives: Χωρίς κατηγορία

Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

  • Γονικές άδειες

  • Διά του νόμου 1483/1984 όπως ισχύει σήμερα, καθιερώθηκε η χορήγηση γονικών αδειών σε εργαζομένους έχοντες ανήλικα τέκνα. Ειδικότερα: Ο γονέας που έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1483/1984 και έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει ... [περισσότερα]
  • Άδεια μητρότητας

  • Με βάση την υπ’ αριθμ. 103/1952 ΔΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1302/1982 και ισχύει πλέον ως εσωτερικός νόμος με υπερνομοθετική ισχύ, κάθε εργαζόμενη γυναίκα, η οποία απασχολείται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μεταλλεία, τα λατομεία και οι κάθε φύσεως εξορυκτικές ... [περισσότερα]