Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Χορήγηση άδειας αποποίησης κληρονομίας για λογαριασμό ανηλίκου, όταν η κληρονομία δεν έχει μεν χρέη, κρίνεται όμως ασύμφορη ένεκα αυξημένου κόστους επισκευής και δυσκολίας εκμετάλλευσής της (ΕιρΚαλλιθ 191/2017)

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 191/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, έγινε δεκτή υποβληθείσα αίτηση γονέων για χορήγηση αδείας για αποποίηση κληρονομίας για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους, καίτοι η κληρονομία δεν είχε χρέη, συνεκτιμηθείσας της παλαιότητας και της κατάστασης των ακινήτων που αποτελούσαν τα στοιχεία της κληρονομιαίας περιουσίας του θανόντος, των υψηλών δαπανών που θα απαιτούνταν για την αποκατάσταση και την περιοδική συντήρησή τους και της δυσκολίας εκμετάλλευσης/πώλησής τους[1].

Ακολουθεί η υπό κρίσιν απόφαση: «…Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτηση, όπως αυτή διορθώθηκε παραδεκτά με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου των αιτούντων που καταχωρίστηκε στα πρακτικά, ζητούν οι αιτούντες, εκ των οποίων οι δύο πρώτοι ασκούν την γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους …, που γεννήθηκε την 28-12-2015 και οι τρίτος και τέταρτη ασκούν την γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων τους … και …, που γεννήθηκαν την 28-7-2010 και την 13-7- 2013 αντίστοιχα, υπό την προαναφερομένη ιδιότητά τους και ενόψει της προφανούς ωφέλειας που θα προκύψει για τα τέκνα τους, να τους δοθεί η άδεια του Δικαστηρίου να αποποιηθούν, για λογαριασμό αυτών, την επαχθείσα σ’ αυτά κληρονομιά του … του … και της …, που απεβίωσε την 8-1-2017 στην … Αττικής χωρίς να αφήσει διαθήκη, κατοίκου όσο ζούσε … Πέλλας, για το λόγο ότι η κληρονομιά αυτή έχει αυξημένο παθητικό σε σχέση με το ενεργητικό. Με το περιεχόμενο και αίτημα αυτά, η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 739, 740, 797 του ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1526, 1625 αρ.1 και 1648 ΑΚ. Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζητήσεώς της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ προδικασία με την επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου της αίτησης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την υπ’ αριθ. …26-7-2017 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών …, που προσκομίζουν κι επικαλούνται οι αιτούντες).

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα αποδείξεως στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικό δημόσιας συνεδρίασης και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες, αποδείχθηκαν τα εξής: Ο … του … και της …, κάτοικος όσο ζούσε … Πέλλας, απεβίωσε την 8-1-2017 στην … Αττικής (βλ. την με στοιχεία …/1/2017 από 3-5-2017 ληξιαρχική πράξη θανάτου που συνέταξε η Ληξίαρχος του δήμου …), χωρίς να αφήσει διαθήκη (βλ. σχετικά το υπ’ αριθ. …/2017 Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. …/10-10-2017 Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης του Ειρηνοδικείου Αθηνών), καταλείποντας ως πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους τα τέκνα του, … του …, … του …, … του … και … του … (βλ. υπ’  αριθ. πρωτ. …/2017 πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του Δήμου …), στους οποίους και επήχθη η κληρονομιά του θανόντος (άρθρο 1813 ΑΚ).

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. …/2017 Έκθεση Καταχώρισης Δήλωσης Αποποίησης Κληρονομιάς του Ειρηνοδικείου Σκύδρας, ο …, τέκνο του θανόντος, αποποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα την επαχθείσα ως ανωτέρω σε αυτόν κατά το 1/4 κληρονομιά, την 15-2-2017. Κατόπιν της ανωτέρω αποποίησης η κληρονομιά του θανόντος κατά το ίδιο ποσοστό επήχθη στα τέκνα του … (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. …/2017 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου …), … (τέταρτη αιτούσα) και …(πρώτο αιτούντα), οι οποίοι και την 5-4- 2017 αποποιήθηκαν επίσης αυτήν, νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθ. …/2017 και …/2017 Εκθέσεις Καταχώρισης Δήλωσης Αποποίησης Κληρονομιάς του Ειρηνοδικείου Σκύδρας.

Κατόπιν των ανωτέρω αποποιήσεων, στην κληρονομιά του αποβιώσαντος κλήθηκαν τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων, … του … και της …, που γεννήθηκε την 28-12-2015, …. του … και της … και … του … και της …, που γεννήθηκαν την 28-7-2010 και την 13-7- 2013 αντίστοιχα (άρθρα 1813, 1856 ΑΚ). Ως προς τα ανήλικα αυτά τέκνα, που κλήθηκαν στην κληρονομιά του … του … και της …, η τετράμηνη προθεσμία αποποίησης αρχίζει για μεν την …. από την επομένη της αποποίησης του πρώτου αιτούντος πατέρα της, … (η οποία έγινε την 5-4-2017), για δε τις … και … από την επομένη της αποποίησης της τέταρτης αιτούσας μητέρας τους, …(η οποία έγινε την 5-4- 2017), διότι από τότε έλαβαν γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και του λόγου της, ως προς την κληρονομιά που περιήλθε σ’ αυτά μετά την ως άνω αποποίηση και αναστέλλεται από την κατάθεση της ένδικης αίτησης μέχρι την έκδοση της παρούσας, δεδομένου ότι η γνώση του ανηλίκου περί της επαγωγής και του λόγου αυτής κρίνεται στο πρόσωπο του νόμιμου αντιπροσώπου του, που είναι οι αιτούντες γονείς του. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 257 εδ β’ ΑΚ, «όταν πάψει η αναστολή, η παραγραφή συνεχίζεται, σε καμία περίπτωση όμως δεν συμπληρώνεται πριν περάσουν έξι μήνες». Η διάταξη αυτή ισχύει και στην περίπτωση της τετράμηνης προθεσμίας αποποίησης πλην όμως αυτή, μετά τη συνέχιση, δεν συμπληρώνεται πριν περάσουν τέσσερις και όχι έξι μήνες. Περαιτέρω, αποδείχθηκε από τα προσκομιζόμενα έγγραφα και την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος απόδειξης, ότι η κληρονομιαία περιουσία του θανόντος … του … και της …, εμφανίζει ως ενεργητικό πέντε αγροτεμάχια στην περιοχή της …, συνολικής επιφάνειας περίπου 18 στρεμμάτων, καθώς και ένα οικόπεδο εντός του σχεδίου οικισμού …, με διώροφη οικία. Η αντικειμενική αξία του ανωτέρω ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 ευρώ περίπου, ενώ για τα αγροτεμάχια δεν προκύπτει αντικειμενική αξία (βλ. πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2016). Από την από 6-7-2017 τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης ακινήτου που συνέταξε ο πολιτικός μηχανικός … και την οποία προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες αποδεικνύεται ότι η διώροφη οικοδομή στο … είναι ηλικίας τουλάχιστον 50 ετών, παρουσιάζει στοιχεία καθολικής εγκατάλειψης, ενώ για την αποκατάστασή της θα απαιτείτο ποσό τουλάχιστον 42.0000,00 και για την κατ’ έτος συντήρησή της ποσό περίπου 4.500,00 ευρώ. Η τρέχουσα εμπορική της αξία ανέρχεται σε 30.000,00 ευρώ, ενώ η εκμετάλλευση ή η πώλησή της είναι εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης των κατοίκων της περιοχής και της απομακρυσμένης σε σχέση με την κατοικία των αιτούντων θέση της, καθώς και λόγω των κακών σχέσεων των περισσότερων συγκληρονόμων μεταξύ τους. Λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού που κληρονομούν έκαστο των ανήλικων τέκνων των αιτούντων (1/8 η … και από 1/16 οι … και …), της κατάστασης της διώροφης οικοδομής, της δαπάνης που απαιτείται για την αποκατάστασή της και την κατ’ έτος συντήρησή της, της δυσκολίας εκμετάλλευσης ή πώλησής της, η αποδοχή της επαχθείσας στα ανωτέρω ανήλικα τέκνα των αιτούντων κληρονομιάς, ακόμα και με το ευεργέτημα της απογραφής, κρίνεται άσκοπη και μη συνάδουσα προς το συμφέρον τους, συντρέχει δε περίπτωση προφανούς ωφέλειάς τους για τη χορήγηση της άδειας στους αιτούντες γονείς τους να αποποιηθούν την επαχθείσα σ’ αυτά κληρονομιά. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό…».

Εμμανουέλα Μανωλιδάκη, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

[1] Βλ. ΕιρΚαλλιθ 191/2017, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ = ΕφΑΔΠολΔ 2018, σελ. 421, με παρατ. Χρ. Παπαπαναγιώτου.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί