Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Χρηματικές αξιώσεις του εργαζομένου σε περίπτωση μη χορήγησης της νόμιμης αδείας του

Εάν λήξει η σύμβαση ορισμένου χρόνου ή το ημερολογιακό έτος εντός του οποίο ο εργαζόμενος εδικαιούτο να λάβει τη νόμιμη άδειά του χωρίς, ωστόσο, να του χορηγηθεί η τελευταία ένεκα οιουδήποτε λόγου (π.χ. σχετική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, άρνηση ή αδυναμία χορήγησης της άδειας από τον πρώτο των προρρηθέντων, παραίτηση του δευτέρου εξ αυτών κ.λπ.), ο εργαζόμενος δύναται να αξιώσει την εις αυτόν καταβολή του μισθού του για τις ημέρες κατά τις οποίες προσέφερε την εργασία του αντί να βρίσκεται σε άδεια, καθώς και τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας που θα ελάμβανε εάν του είχε χορηγηθεί η άδεια. Σε περίπτωση, μάλιστα, που η μη χορήγηση της εν θέματι αδείας οφείλεται σε πταίσμα του εργοδότη, ο εργαζόμενος δικαιούται, επιπλέον, να λάβει προσαύξηση 100% επί των αποδοχών αδείας του. Η προσαύξηση αυτή φέρει τον χαρακτήρα αποζημίωσης και εξομοιούται με αστική κύρωση. Ως εκ των προεκτεθέντων εμφαίνεται, η καταβολή των ως άνω αποδοχών και του επιδόματος αδείας ουδόλως σχετίζεται με τον μισθό που ο εργοδότης έχει ενδεχομένως ήδη καταβάλει στον εργαζόμενο ως αντάλλαγμα για την εργασία του. Δεν επηρεάζονται, δηλαδή, οι αποδοχές και το επίδομα αδείας από το γεγονός ότι ο εργαζόμενος έχει ενδεχομένως ήδη αμειφθεί για την απασχόλησή του κατά τις ημέρες που αντιστοιχούν στη μη χορηγηθείσα άδειά του (βλ. σχετικώς Κων. Δ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική. Εφαρμογή – Νομολογία – Ερμηνεία, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016, σελ. 432-433).

Ανδρέας Ματσακάς, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί