Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171 παρ. 2 ΚΠΔ όταν ο παραστάς ως εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος άλλου, ως πολιτικώς ενάγοντος, δεν είχε την αναγκαία εξουσία εκπροσωπήσεως ή αντιπροσωπεύσεως, ούτε είναι παράνομη η παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος για λόγο που αφορά στη σχετική νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του

Κατά πάγια νομολογία, απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (εφεξής ΚΠΔ) υφίσταται μόνον όταν δεν συντρέχουν οι όροι της ενεργητικής ή παθητικής νομιμοποίησης για την άσκηση της πολιτικής αγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 ΚΠΔ, και όταν παραβιάζεται η διαδικασία που πρέπει, κατά το άρθρο 68 ΚΠΔ, να τηρηθεί σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο ασκήσεως και υποβολής της πολιτικής αγωγής. Άλλες ελλείψεις ή πλημμέλειες που αφορούν στην παράσταση ή την εκπροσώπηση του πολιτικώς ενάγοντος δεν ασκούν επιρροή στη νομιμότητα της παραστάσεως της πολιτικής αγωγής και δεν επιφέρουν απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171 παρ. 2 ΚΠΔ, αφού οι ελλείψεις ή οι πλημμέλειες αυτές δεν θίγουν το συμφέρον του κατηγορουμένου, ούτε πλήττουν τη δημόσια τάξη. Έτσι, δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171 παρ. 2 ΚΠΔ όταν ο παραστάς ως εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος άλλου, ως πολιτικώς ενάγοντος, δεν είχε την αναγκαία εξουσία εκπροσωπήσεως ή αντιπροσωπεύσεως, ούτε είναι παράνομη η παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος για λόγο που αφορά στη σχετική νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του [σχετικώς, βλ. ΑΠ 684/2015 (ΠΟΙΝ), καθώς και Λ. Μαργαρίτη, Ποινική Δικονομία – Ένδικα Μέσα – IV Αναίρεση κατά Αποφάσεων, Νομική Βιβλιοθήκη, 2015, σελ. 466, με περαιτέρω παραπομπή σε ΑΠ 547/1972 ΠοινΧρ 1972, 687, ΑΠ 465/1971 ΠοινΧρ 1972, 35, ΑΠ 388/1971 ΠοινΧρ 1971, 762, ΑΠ 256/1968 ΠοινΧρ 1968, 422, ΑΠ 235/1968 ΠοινΧρ 1968, 410, ΑΠ 351/1964 ΠοινΧρ 1965, 13, ΑΠ 84/1964 ΠοινΧρ 1964, 292, ΑΠ 473/1963 ΠοινΧρ 1964, 153, ΑΠ 411/1962 ΠοινΧρ 1963, 147, ΑΠ 213/1962 ΠοινΧρ 1962, 492, ΑΠ 178/1962 ΠοινΧρ 1962, 442, ΑΠ 379/1960 ΠοινΧρ 1961, 80, ΑΠ 260/1959 ΠοινΧρ 1960, 26, του ιδίου, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ερμηνεία κατ’ Άρθρο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, τόμος α΄ (άρθρα 1-304), σελ. 362, με περαιτέρω παραπομπή σε ΑΠ 206/1998 ΠοινΧρ ΜΗ΄ (1998), 799, ΑΠ 1010/1997 ΠοινΧρ ΜΗ΄ (1998), 354 επ., ΑΠ 1756/1994 ΠοινΧρ (1995), 63, του ιδίου, ό.π., τόμος α΄ (άρθρα 1-304), σελ. 692, με περαιτέρω παραπομπή σε ΑΠ 609/2009 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 174/2009 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 423/2008 ΠΛογ 2008, 317, ΑΠ 208/2008 ΠοινΔικ 2008, 1309, ΑΠ 1525/2004 ΠΛογ 2004, 1879, ΑΠ 1248/2004 ΠΛογ 2004, 1542, ΑΠ 878/2004 ΠοινΧρ 2005, 416, του ιδίου, ό.π., τόμος β΄ (άρθρα 305-603), σελ. 3055-3056, με περαιτέρω παραπομπή σε ΑΠ 84/2011 ΠοινΔικ 2011, 1032 επ. (περίλ.), ΑΠ 925/2009 ΠοινΔικ 2009, 1080 επ., ΑΠ 1733/2008 ΠοινΧρ ΝΘ΄ (2009), 709, ΑΠ 423/2008 ΠειρΝ 2008, 204, ΑΠ 1856/2007 ΠοινΔικ 2008, 538 (περίλ.), ΑΠ 1466/2007 ΠΛογ 2007, 1039, ΑΠ 930/2007 ΠοινΔικ 2007, 1362 (περίλ.), ΑΠ 1398/2006 ΠοινΔικ 2007, 243 (περίλ.), ΑΠ 2276/2005 ΠοινΔικ 2006, 652, ΑΠ 976/2004 ΠοινΔικ 2004, 1352, ΑΠ 42/2004 ΕλλΔνη 2004, 1518 (περίλ.), ΑΠ 202/2003 ΠοινΔικ 2003, 715, ΑΠ 1248/2003 ΠοινΔικ 2003, 1411 (περίλ.), ΑΠ 269/2003 ΠοινΔικ 2003, 843 (περίλ.), ΑΠ 543/2002 ΠοινΔικ 2003, 997 (περίλ.), ΑΠ 580/2001 ΠοινΔικ 2001, 953 (περίλ.), ΑΠ 1480/2000 ΠοινΔικ 2001, 319 (περίλ.), ΑΠ 91/2000 ΠοινΔικ 2000, 469, ΑΠ 1752/1999 ΠοινΔικ 2000, 229 (περίλ.), ΑΠ 1575/1998 ΠοινΧρ ΜΘ΄ (1999), 912, ΑΠ 1369/1996 ΠοινΧρ 1997, 830, ΑΠ 526/1975 ΠοινΧρ ΚΕ΄ (1975), 850, του ιδίου, Η απαγόρευση χειροτέρευσης θέσης κατηγορουμένου, σελ. 468 επ., υποσημ. 131, όπου παραπομπή σε περαιτέρω νομολογία].

Ανδρέας Ματσακάς

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

LL.M. Ποινικών Επιστημών

Advanced LL.M. Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί