Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Διαγραφή αλλοδαπού από τον εθνικό κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) και τον κατάλογο πληροφοριών ΣΕΝΓΚΕΝ (S.I.S.)

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 3386/2005, το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών στον οποίο εγγράφονται οι αλλοδαποί: α) σε βάρος των οποίων εκδόθηκε απόφαση απέλασης ή επιστροφής,

β) των οποίων η παρουσία αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια και εφόσον υπάρχουν σε βάρος του αλλοδαπού αποχρώσες ενδείξεις ότι τέλεσε σοβαρή αξιόποινη πράξη και γ) αλλοδαποί κατά των οποίων συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας.

Όταν ο αλλοδαπός εγγράφεται στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών, του απαγορεύεται η είσοδος στην χώρα αυτή καθώς και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αποτελούν μέρος της ζώνης του Σένγκεν.

Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει επιστρέψει οικειοθελώς στην χώρα προέλευσής του, μπορεί προκειμένου να εισέλθει ξανά στην χώρα από την οποία αποχώρησε και στην οποία δεν του επιτρέπεται η είσοδος, να κάνει αίτηση για την ανάκληση ή αναστολή της απαγόρευσης εισόδου στην χώρα, ενώπιον των Ελληνικών προξενικών αρχών του τόπου όπου διαμένει ο αλλοδαπός.

Σύμφωνα με το με αριθμ. Β’ 2805/17-10-2012 Φ.Ε.Κ., η διάρκεια ισχύος της εγγραφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη, εκτός εάν στην απόφαση με την οποία επιβλήθηκε απέλαση στον αλλοδαπό αναγράφεται μακρύτερο χρονικό διάστημα των πέντε ετών (άρθρο 3 Φ.Ε.Κ. Β’ 2805/17-10-2012). Πάντως, κάθε περίπτωση εγγραφής στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών εξετάζεται αυτεπαγγέλτως ανά τριετία από τις αρμόδιες αρχές (άρθρο 38 Ν. 3907/2011).

Η εγγραφή στον κατάλογο ως άνω παύει αυτοδικαίως να ισχύει: α) με την παρέλευση της χρονικής διάρκειας ισχύος της απόφασης εγγραφής, β) με την ανάκληση ή ακύρωση της διοικητικής απόφασης απέλασης ή με την κατάργηση της δικαστικής απόφασης απέλασης, γ) με την έκδοση βουλεύματος του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών με το οποίο επιτρέπεται η επιστροφή του αλλοδαπού στην χώρα και δ) με την αναστολή εκτελέσεως της απόφασης επέλασης ή επιστροφής και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή αυτή.

Διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. επιτρέπεται και πριν την συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται στην απόφαση εγγραφής για λόγους εθνικού ή δημοσίου συμφέροντος μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου αλλοδαπού και για ανθρωπιστικούς μόνο λόγους. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ενώπιον της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μαζί με το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή του τίτλου διαμονής του αλλοδαπού και με οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό το οποίο κατά την κρίση του αλλοδαπού μπορεί να επηρεάσει την λήψη απόφασης για την διαγραφή του ή μη από τους σχετικούς καταλόγους.

Ζαΐμη Έμη

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί