Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 367 ΠΚ και στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 367 ΠΚ, «δεν αποτελούν άδικη πράξη» «α) οι δυσμενείς κρίσεις για επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελματικές εργασίες, β) οι δυσμενείς εκφράσεις που περιέχονται σε έγγραφο δημόσιας αρχής για αντικείμενα που ανάγονται στον κύκλο της υπηρεσίας της, καθώς και γ) οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον ή δ) σε ανάλογες περιπτώσεις», εκτός κι αν περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της πράξης του άρθρου 363 ΠΚ, ήτοι της συκοφαντικής δυσφήμησης, ή προκύπτει σκοπός εξύβρισης από τον τρόπο της εκδήλωσης ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη.

Η προεκτεθείσα διάταξη, καίτοι προερχόμενη από τον Ποινικό Κώδικα, εφαρμόζεται αναλογικά και στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις των άρθρων 57-59 ΑΚ, 914 επ. ΑΚ και 932 ΑΚ, καθότι η ενότητα της έννομης τάξης επιβάλλει η πράξη που στοιχειοθετεί την ειδική υπόσταση ενός εγκλήματος να αξιολογείται τελειωτικά είτε ως άδικη είτε ως δικαιολογημένη ως προς όλο το Δίκαιο, αφού δεν είναι δυνατόν πράξη που θεωρείται άδικη από το ποινικό δίκαιο να αντιμετωπίζεται ως δικαιολογημένη από τους άλλους κλάδους του Δικαίου, ούτε και αντιστρόφως (βλ. σχετικώς ΑΠ 44/2009, ΑΠ 1609/2009, ΕφΘεσσαλ 657/2009, ΕφΠειρ 119/2014, όλες δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ). Επομένως, αιρουμένου του άδικου χαρακτήρα μιας αξιόποινης πράξης κατά την ανωτέρω διάταξη (367 ΠΚ), αποκλείεται ipso facto και το στοιχείο του παρανόμου της επιζήμιας συμπεριφοράς ως όρου της αντίστοιχης αδικοπραξίας του αστικού δικαίου.

Ανδρέας Ματσακάς

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

LL.M. Ποινικών Επιστημών

Advanced LL.M. Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί