Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Έκδοση απόφασης για αντισυνταγματικότητα διατάξεων περί περικοπής των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας

Με την υπ” αρ. 471/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (απόφαση που εκδόθηκε από υπόθεση του γραφείου μας, χειρισμός υπόθεσης δικηγόρος Λένα Πολύζου, βλ. το κείμενο της απόφασης πατώντας εδώ), επιδικάστηκαν δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας των τελευταίων πέντε ετών σε εργαζόμενους του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Με την απόφαση αυτή κατ” ουσία έγινε δεκτό το αίτημα των εργαζομένων περί καταβολής των ως άνω επιδομάτων και κρίθηκε ότι ο νόμος 4093/2012 παραβιάζει το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ και θίγει τον πυρήνα του ιδιοκτησιακού δικαιώματος.

Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε κατά παρέκκλιση νομολογίας του ΣτΕ, αναγράφοντας στο σκεπτικό της: «Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η κρίση του Δικαστηρίου αυτού για την αντισυνταγματικότητα της παραπάνω διάταξης, την οποία κλήθηκε να εφαρμόσει στην ένδικη αγωγή δε δεσμεύεται από τις τυχόν αντίθετες με αυτή αποφάσεις (ΟλΣτΕ 2307/2014, 1307/2019), καθώς στα πλαίσια του διάχυτου και αυτεπάγγελτου ελέγχου της συνταγματικότητας κάθε διάταξης (ουσιαστικού και τυπικού) νόμου που καλείται να εφαρμόσει ο Δικαστής η κρίση του περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν έχει ισχύ έναντι όλων. Μόνη εξαίρεση στο διάχυτο έλεγχο της συνταγματικότητας αποτελεί η κρίση του ΑΕΔ, η οποία είναι δεσμευτική για όλα τα Δικαστήρια, πλην όμως μέχρι σήμερα το ως άνω Δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί για τη συνταγματικότητα ή μη της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με την οποία καταργήθηκαν από 1/1/2013 τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας για λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, και επομένως είναι επιτρεπτός ο παρεμπίπτων έλεγχος αυτής».

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί