Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Επίδομα βαριάς αναπηρίας σε ανασφάλιστα άτομα, σε έμμεσα ασφαλισμένα άτομα από γονείς που βρίσκονται εν ζωή και σε άτομα που  λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική παροχή εξαιτίας της αναπηρίας τους

Με την υπ’ αριθ. ΥΑ Γ4α//1989 (ΥΑ Γ4α/Φ{225/161 ΦΕΚ Β 108 1989): :Οικονομική ενίσχυση ατόμων με ειδικές ανάγκες (121003) εγκρίθηκε η εφαρμογή προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης Βαριάς Αναπηρίας των ατόμων εκείνων ανεξαρτήτως ηλικίας τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και λόγω σοβαρής σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. Προϋποθέσεις εφαρμογής της οικονομικής ενίσχυσης είναι:

α. Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα δεν θα πρέπει να εμπίπτουν σε κάποιο από τα ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης    ατόμων με ειδικές ανάγκες που εφαρμόζουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του    Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

β. Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από το  Δημόσιο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφαλιστικό οργανισμό-ταμείο κλ.π.), ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπει η απόφαση αυτή. Με την υπ’ αριθ. Π4γ/Φ.225/οικ.2866/14.6-18.7.1995 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν.Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β`629), θεσπίστηκε ότι «Τα ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή για την αναπηρία τους ίση ή μικρότερη της προβλεπόμενης από την απόφαση αυτή, καταβάλλεται στον δικαιούχο ολόκληρο το χορηγούμενο με την απόφαση αυτή επίδομα.«

γ. Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί    ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα,    αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

Μάλιστα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Π3α/Φ.32/3226/13-9-2001 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας ΑΜΕΑ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προσδιορίστηκε ότι το επίδομα βαριάς αναπηρίας δίνεται και στα τέκνα που είναι είτε ανασφάλιστα, είτε έμμεσα ασφαλισμένα από γονείς που βρίσκονται εν ζωή είτε λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική παροχή εξαιτίας της αναπηρίας τους με ποσό ίσο ή μικρότερο από το ποσό του επιδόματος που ισχύει κάθε φορά για το πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας. Τα τέκνα που λαμβάνουν κάποια από τις ανωτέρω παροχές σε ποσό μεγαλύτερο από το επίδομα βαριάς αναπηρίας δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό. Η σύνταξη η οποιαδήποτε οικονομική παροχή προς τα τέκνα θανόντος δικαιούχου πρέπει να δίνεται αποκλειστικά για την αναπηρία και όχι για άλλο λόγο π.χ. άγαμες θυγατέρες, απροστάτευτα τέκνα κλπ., διαφορετικά τα άτομα αυτά δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας.

 

Λένα Πολύζου, δικηγόρος,

Email: info@efotopoulou.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί