Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Επίδοση σε Νομικό Πρόσωπο αγνώστου διαμονής

Σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 1 του ΚΠολΔ: « Αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση του διαμονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 134 και συγχρόνως δημοσιεύεται σε δυο ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες η μία πρέπει  να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην έδρα του δικαστηρίου, διαφορετικά και η άλλη πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα, ύστερα από υπόδειξη του εισαγγελέα στον οποίο γίνεται η επίδοση, περίληψη του δικογράφου που κοινοποιήθηκε· η περίληψη συντάσσεται και υπογράφεται από εκείνον που ενεργεί την επίδοση και πρέπει και πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο των διαδίκων, το είδος του δικογράφου που επιδόθηκε, το αίτημά του και, προκειμένου για απόφαση, το διατακτικό, το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή τον υπάλληλο που ενεργεί την εκτέλεση και, αν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση καλείται να εμφανιστεί ή να ενεργήσει ορισμένη πράξη, πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος εμφάνισης, καθώς και το είδος της πράξης».

Η παράγραφος 1 του άρθρου 134 του ΚΠολΔ ορίζει πως σε περίπτωση  πρόσωπου που διαμένει ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό, η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου που εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή σε αυτό που εξέδωσε την επιδιδόμενη απόφαση.

Η διάταξη του άρθρου 135 του ΚΠολΔ για την επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής εφαρμόζεται και για τα νομικά πρόσωπα, όπως αποφαίνεται και η θεωρία αλλά και η νομολογία, καθώς ο νόμος δεν κάνει καμία διάκριση. Για την εφαρμογή της όμως απαιτείται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο, κατά το νόμο ή το καταστατικό, να είναι όλα άγνωστης διαμονής κατά το χρόνο της επίδοσης και το νομικό πρόσωπο να μην έχει γραφείο ή κατάστημα ή να είναι άγνωστος ο τόπος ή η διεύθυνση που βρίσκεται αυτό.

Για να εφαρμοστεί συνεπώς η επίδοση των αγνώστου διαμονής για νομικό πρόσωπο, θα πρέπει αν προκύπτει από βεβαίωση του δικαστικού επιμελητή, όχι μόνο ότι κατέστη αδύνατο να βρει την έδρα του νομικού προσώπου, αλλά ότι είναι άγνωστης διαμονής και ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου (ΑΠ 378/2013 ΝΟΜΟS, ΕΙΡ ΑΘ 1492/2015 NOMOS).

Μπασιαρίδου Κατερίνα, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί