Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Επίσχεση εργασίας ιατρών του Ε.Σ.Υ.

Με την υπ’ αριθμ. 276/2010 γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του ΝΣΚ, κατόπιν ερωτήματος σχετικά με το αν οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. επιτρέπεται να προβαίνουν σε επίσχεση εργασίας, λόγω του ότι τους οφείλονται δεδουλευμένες εφημερίες και το αν δικαιούνται μισθού και λοιπών αποδοχών κατά την διάρκεια της επίσχεσης, απαντήθηκαν τα κάτωθι:

α) Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. δεν δικαιούνται ως δημόσιοι υπάλληλοι, να προβαίνουν σε επίσχεση εργασίας, λόγω οφειλόμενων αμοιβών από δεδουλευμένες εφημερίες,

β) Οι ανωτέρω ιατροί δεν δικαιούνται μισθού και λοιπών αποδοχών κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προβαίνουν σε επίσχεση της μελλοντικής τους εργασίας,

γ) Ο ανωτέρω χρόνος δεν υπολογίζεται για την καταβολή σ’ αυτούς επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη, καθώς και για τη μισθολογική εξέλιξη όσων εξ αυτών υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διά της ανωτέρω γνωμοδοτήσεώς του αποφάνθηκε ότι δεν επιτρέπεται επίσχεση εργασίας στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., καθώς επίσχεση εργασίας δεν χωρεί σε βάρος του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, εκτός αν ασκείται από εργαζόμενο που προβάλλει αξιώσεις από σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οπότε το Δημόσιο ή το ΝΠΔΔ δεν συμβάλλεται κυριαρχικώς, αλλά ως ίσος προς ίσο. Αντίθετα, κατά το ΝΣΚ, η δημοσιοϋπαλληλική σχέση υπόκειται αυστηρώς και αποκλειστικώς, ως προς όλα της τα στοιχεία, από της ιδρύσεώς της μέχρι της καταλύσεώς της στους κανόνες του δημοσίου δικαίου και υποβάλλεται σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Το δικαίωμα, ειδικώς, της επίσχεσης εργασίας δεν προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις, οι δε διατάξεις των άρθρων 325 και 648 επ. του ΑΚ που ρυθμίζουν μόνο σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, δεν δύνανται να εφαρμοστούν στο δίκαιο αυτό ούτε αναλογικώς.

Βέβαια, το ΝΣΚ με την υπ΄ αριθμ. 38/2011 Γνωμοδότησή του (Ε’ Τμήμα) έκρινε αντίθετα ότι οι ειδικευόμενοι ιατροί, λόγω του ότι απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υπαγόμενοι στο καθεστώς του άρθρου 1 του Ν. 123/1975 μπορούν να προβούν σε επίσχεση εργασίας και δικαιούνται να λάβουν μισθού και λοιπών αποδοχών.

Από όλα τα παραπάνω συνάγει κανείς ότι οι ιατροί που αμείβονται με μπλοκάκι ή οι ειδικευόμενοι που συνδέονται με το νοσοκομείο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μπορούν να προβούν σε επίσχεση της μελλοντικής τους εργασίας, ενώ ως προς τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., έχουν διατυπωθεί και αντίθετες απόψεις από τη θεωρία, ότι δηλαδή δικαιούνται και εκείνοι σε επίσχεση εργασίας ακόμη και εις βάρος του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ.

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος, LL.M.

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί