Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αιτιολόγηση απόφασης, δυνάμει της οποίας ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένου σε κάποιο συγκεκριμένο υπάλληλο, ως προς την υπεροχή του υπαλλήλου που επιλέχθηκε τόσο σε τυπικά όσο και σε ουσιαστικά προσόντα

Η υπ’ αριθ. 261/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δυνάμει της οποίας ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη πράξη με την οποία  τοποθετήθηκαν Προϊστάμενοι Τμημάτων τα αναφερόμενα στην υπουργική απόφαση (προσβαλλόμενη πράξη) πρόσωπα, αναφέρει ότι η πράξη πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, άλλως καθίσταται ακυρωτέα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στην ως  άνω απόφαση από την προσβαλλόμενη πράξη δεν προκύπτει ότι οι τοποθετηθέντες υπάλληλοι διέθεταν τα αναγκαία τυπικά προσόντα και αν, στην περίπτωση που οι υπάλληλοι ήταν περισσότεροι από τις θέσεις των προϊσταμένων, ελήφθησαν υπόψη για τις επίμαχες τοποθετήσεις τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, η ποιότητα της υπηρεσιακής τους δραστηριότητας, η γνώση του αντικειμένου του φορέα, η οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και γενικότερα οι διοικητικές τους ικανότητες με αποτέλεσμα η προσβαλλόμενη πράξη να καθίσταται ως προς τις τοποθετήσεις αυτές αναιτιολόγητη και ως εκ τούτου ακυρωτέα. Από την ως άνω απόφαση επομένως γίνεται δεκτό ότι η απόφαση με την οποία ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένου σε κάποιο συγκεκριμένο υπάλληλο κατόπιν επιλογής ανάμεσα σε πολλούς, πρέπει να είναι αιτιολογημένη και θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο υπάλληλος που επιλέχθηκε υπερείχε τόσο σε τυπικά όσο και σε ουσιαστικά προσόντα.

Λένα Πολύζου, δικηγόρος

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί