Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η αδυναμία έκδοσης άδειας οικοδομικών εργασιών για λόγους που αφορούν είτε στον ίδιο τον εντολέα είτε στην πολεοδομική αρχή δεν επηρεάζει την ομαλή εξέλιξη της ενοχής από την πλευρά του μηχανικού, ο οποίος δικαιούται να λάβει τη νόμιμη αμοιβή για την εκπόνηση των μελετών που ανατέθηκαν

Αποτελεί πάγια θέση των δικαστηρίων της χώρας μας ότι η μη έκδοση άδειας για οποιονδήποτε λόγο, δεν συνεπάγεται ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής από την πλευρά του μηχανικού, ο οποίος δικαιούται να λάβει τη νόμιμη αμοιβή του για την εκπόνηση των μελετών. Ειδικότερα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 997/2004 απόφαση του Εφετείου Πατρών, κρίθηκε ότι σε περίπτωση που άδεια οικοδομικών εργασιών δεν εκδοθεί για λόγους που αφορούν είτε στον ίδιο τον εντολέα είτε στην πολεοδομική αρχή, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την ομαλή εξέλιξη της ενοχής από την πλευρά του μηχανικού, ο οποίος δικαιούται να λάβει τη νόμιμη αμοιβή για την εκπόνηση των μελετών που ανατέθηκαν.

Τις αυτές σκέψεις υιοθέτησε και η υπ’ αριθμ. 553/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, η οποία επικύρωσε την υπ’ αριθμ. 677/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών και δικαίωσε απόλυτα τον ενάγοντα – μηχανικό, δεχόμενη επακριβώς τα κάτωθι: «Οι σχετικές μελέτες και οι αναφερθείσες στην αγωγή εργασίες εκπονήθηκαν από τον ενάγοντα (αρχιτεκτονικές μελέτες για νομιμοποίηση, στατική μελέτη, μελέτη θερμομόνωσης, μελέτη πυρασφάλειας), κατατέθηκε δε ο φάκελος στην Πολεοδομία Πατρών για έλεγχο των δικαιολογητικών, μελετών κ.λπ., για έκδοση της άδειας. Η διαδικασία προχώρησε και δόθηκε έγκριση για την έκδοση της άδειας. Όμως τον Ιούνιο του έτους 2008 εξαιτίας μεγάλου σεισμού υπέστη φθορές το υπάρχον αυθαίρετο κτίσμα της εναγομένης, για το οποίο είχε ξεκινήσει η διαδικασία της νομιμοποίησης, το Τ.Α.Σ. δε έκρινε το ανωτέρω κτίσμα επισκευαστέο και η εναγομένη θεώρησε ότι έπρεπε να σταματήσει τη διαδικασία νομιμοποίησης, αδιαφορώντας στη συνέχεια ως προς την έκδοση άδειας προσθήκης ισογείου. Η Πολεοδομία μετά το πέρας του εννεαμήνου, επέστρεψε το φάκελο μελέτης στην εναγομένη, η οποία δεν κατέβαλε τη νόμιμη αμοιβή στον ενάγοντα. Το Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση της εναγομένης περί καταχρηστικής άσκησης της αγωγής εκ μέρους του Μηχανικού για το λόγο ότι η ολοκλήρωση του έργου που ανέθεσε στον ενάγοντα δεν έγινε λόγω του σεισμού (ανωτέρα βία), υποχρεώνοντας την εναγόμενη να καταβάλει τη νόμιμη αμοιβή, όπως καθορίζεται από του πίνακες του Τ.Ε.Ε., οι οποίοι αποτέλεσαν αναπόσπαστο τμήμα της αγωγής, κάνοντας έτσι δεκτή καθ’ ολοκληρίας την αγωγή του ενάγοντος Μηχανικού. […] Η μη έκδοση άδειας για οποιοδήποτε λόγο, δεν συνεπάγεται ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής από πλευράς του ενάγοντος, ο οποίος δικαιούται να λάβει τη νόμιμη αμοιβή του για την εκπόνηση των μελετών του, η οποία διεκδίκηση βρίσκεται μέσα στα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη».

Αγγελική Πολυδώρου, δικηγόρος

email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί