Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η αποδοχή της πρωτοβάθμιας απόφασης και η παραίτηση από τα ένδικα μέσα κατά αυτής, καθιστά την πρωτοβάθμια απόφαση τελεσίδικη;

Για τη δημιουργία δεδικασμένου δεν αρκεί μόνο η οριστικότητα της δικαστικής απόφασης, αλλά προσθέτως πρέπει αυτή να μην υπόκειται, αρχικώς ή μεταγενεστέρως, από το νόμο ή από τη βούληση των μερών, σε ανακοπή ερημοδικίας και έφεση, δηλαδή να είναι τελεσίδικη για να διασφαλίζει την υπόστασή της. Η αδυναμία προσβολής της απόφασης με τακτικά ένδικα μέσα μπορεί να είναι αποτέλεσμα άπρακτης της οριζομένης για την άσκηση αυτών προθεσμίας ή τον αποκλεισμό από το νόμο των ένδικων αυτών μέσων ή από προηγούμενη των ενδιαφερομένων συμφωνία ή από την αποδοχή της απόφασης ή από παραίτηση από αυτά ή από απόρριψη αυτών ως απαραδέκτων (Βασίλη Αντ. Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική-Νομολογιακή Ανάλυση, τόμος Β’, σελ. 458).

Περαιτέρω, η αποδοχή της απόφασης, μπορεί να γίνει και σιωπηρώς με πράξεις από τις οποίες υποδηλώνεται σαφώς και αναμφισβητήτως η προς τούτο βούληση. Η με οποιοδήποτε τρόπο αποδοχή πρέπει να είναι αυθόρμητη, δηλαδή ελεύθερη και όχι εξαναγκασμένη. Η αποδοχή αυτή, πριν από την άσκηση ένδικου μέσου, φανερώνει παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ένδικου μέσου, το οποίο αν ασκηθεί απορρίπτεται ως απαράδεκτο, αφού επέρχεται κατάλυση του έννομου συμφέροντος , λόγω της διαθετικής ενέργειας της αποδοχής ως προς το δικαίωμα προσβολής της απόφασης με ένδικα μέσα (Βαθρακοκοίλη, ό.π., σελ. 368).

Κατερίνα Παναγιώτου, Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί