Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Η κληρονομική διαδοχή κατά ρίζα

Κατά το ως άνω άρθρο (1813 ΑΚ) ως κληρονόμοι εξ αδιαθέτου στην πρώτη τάξη καλούνται οι κατιόντες του κληρονομουμένου επ’ άπειρον ανεξαρτήτως βαθμού τέκνα, εγγονοί, δισέγγονοι, τρισέγγονοι κλπ. Ο πλησιέστερος απ’ αυτούς αποκλείει τον απώτερο της ίδιας ρίζας. Στη θέση του κατιόντος που δεν ζει κατά την επαγωγή υπεισέρχονται οι κατιόντες που μέσω αυτού συνδέονται με συγγένεια με τον κληρονομούμενο (διαδοχή κατά ρίζες). Η επαγωγή της κληρονομιάς (δηλαδή η κτήση της κληρονομιάς από τον κληρονόμο) επέρχεται με το θάνατο του κληρονομουμένου, υπό τη διαλυτική αίρεση ότι δεν θα προβεί εμπρόθεσμα στην άσκηση του δικαιώματος αποποίησής της. Κάθε κατιών επομένως μέσα στην τάξη αποτελεί με τα τέκνα του ρίζα, δηλαδή νέο κύκλο συγγενών εντός αυτής. Εντός της ρίζας, ο πλησιέστερος συγγενής του κληρονομούμενου αποκλείει τον απώτερο κατιόντα του της ίδιας ρίζας, όπως το τέκνο αποκλείει τον εγγονό της ίδιας ρίζας. Αν ο αρχηγός της ρίζας δεν ζει κατά την επαγωγή ή έχει αποκληρωθεί ή αποποιηθεί ή κυρήσσεται ανάξιος, στη θέση του υπεισέρχονται οι κατιόντες του, οι οποίοι μοιράζονται σε ίσα μέρη τη μερίδα του αρχηγού της ρίζας που εξέπεσε.(Β. Βαθρακοκοίλης, ΕρΝομΑΚ, άρθρο 1701, 1813, σελ. 27, 397-398).

Όπως ορίζει ο νόμος στο άρθρο 1711 ΑΚ ο κυοφορούμενος μπορεί να κληρονομήσει τόσο εκ διαθήκης όσο και εξ αδιαθέτου. Η ρύθμιση αυτή βρίσκεται σε αρμονία με την ΑΚ 36. Συνεπώς, ο κυοφορούμενος έχει πλήρη ικανότητα να κληρονομήσει, υπό την αναβλητική νομική αίρεση ότι θα γεννηθεί ζωντανός. Αν η αίρεση πληρωθεί, ο κυοφορούμενος θεωρείται ότι ήταν ήδη κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου γεννημένος.

Η αυτόματη κτήση της κληρονομιάς από τον κληρονόμο όμως δεν είναι οριστική, αλλά το επαγόμενο με το θάνατο του κληρονομουμένου στον κληρονόμο δικαίωμα καθώς και η κτήση της κληρονομιάς τελεί υπό την εξυπακουόμενη από το νόμο διαλυτική αίρεση της αποποίησης. Δυνάμει του άρθρου 1847 ΑΚ ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της. Αν ο κληρονόμος είναι ανίκανο δικαιοπρακτικά πρόσωπο και τελεί υπό νόμιμη αντιπροσώπευση το στοιχείο της γνώσης κρίνεται από το πρόσωπο του νόμιμου αντιπροσώπου (Β. Βαθρακοκοίλης, ΕρΝομΑΚ, άρθρο 1847, σελ. 596).

Λένα Πολύζου, δικηγόρος,

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί