Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Η νομική πλημμέλεια της ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 Ν.Δ. 356/1974

Στο άρθρο 4 Ν.Δ 356/1974 ορίζεται ότι στην ατομική ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται μεταξύ άλλων και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του οφειλέτη, το είδος και το ποσό του χρέους, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που έχουν ήδη υπολογισθεί κατά την κείμενη νομοθεσία, ο τίτλος στον οποίο βασίζεται το χρέος κλπ. Όπως έχει κριθεί από τη νομολογία μάλιστα η ατομική ειδοποίηση, η οποία ακολουθεί τη νομότυπη ταμειακή βεβαίωση του σχετικού ποσού, πρέπει να περιέχει ακριβή προσδιορισμό της επίδικης απαίτησης, έτσι ώστε ο οφειλέτης να λαμβάνει ασφαλή γνώση για το είδος του χρέους, το ύψος του (κατά κεφάλαιο και τόκους), το οικονομικό έτος στο οποίο αφορά, τον αριθμό και τη χρονολογία βεβαίωσης αυτού. Η δε έλλειψη ενός η περισσοτέρων από τα προαναφερόμενα στοιχεία μπορεί, κατόπιν άσκησης ανακοπής, να οδηγήσει στην ακύρωση της ατομικής ειδοποίησης. Τέτοια θεωρείται ότι υφίσταται όταν στην ατομική ειδοποίηση αναγράφεται μόνο το ύψος της οφειλής, χωρίς περαιτέρω αναφορά στο είδος και την αιτία της, αφού έτσι, αφενός μεν, στερείται ο ανακόπτων του δικαιώματος να αμυνθεί κατά της επικείμενης εκτέλεσης, ισχυριζόμενος και στη συνέχεια αποδεικνύοντας την τυχόν μερική ή ολική απόσβεση της απαίτησης και την ανακρίβεια των κονδυλίων ή τον εσφαλμένο υπολογισμό τους, αφετέρου δε, καθίσταται ανέφικτος ο δικαστικός έλεγχος. Στην περίπτωση αυτή, η νομικά πλημμελής ατομική ειδοποίηση είναι ακυρωτέα (ΕΣ 47/2010 ΝΟΜΟΣ, 726/2014 ΕΦ ΠΕΙΡ (ΜΟΝ).

 

Λένα Πολύζου, δικηγόρος,

Email: info@efotopoulou.gr

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί