Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ιατρικές πράξεις και εξετάσεις σε εσωτερικά νοσηλεόμενους ασθενείς διενεργούμενες εκτός νοσοκομείου σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Υ4α/80878 από 19-09-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Σχετικά με τις εξετάσεις που διενεργούνται εκτός Νοσοκομείου», προβλέπεται ότι τα Νοσοκομεία τα οποία αναγκάζονται να στείλουν τους ασθενείς τους εκτός Νοσοκομείου για την εκτέλεση πράξεων/ εξετάσεων λόγω έλλειψης υποδομής, θα πρέπει πρώτα να αναζητούν άλλο Δημόσιο Νοσοκομείο που να εκτελεί τις συγκεκριμένες πράξεις/ εξετάσεις και να παραπέμπουν εκεί τον ασθενή.

Στην περίπτωση που δεν βρεθεί Δημόσιο Νοσοκομείο εντός της οικείας Υ.ΠΕ. που να εκτελεί τις πράξεις/ εξετάσεις, τότε να ζητείται από τον ασθενή να επιλέξει Ιδιωτικό Κέντρο που να τις εκτελεί. Ο ασθενής δεν θα πρέπει να χρεώνεται επιπλέον για την εκτέλεση των πράξεων/ εξετάσεων, καθώς το Νοσοκομείο θα χρεώσει το ανάλογο Κ.Ε.Ν. που είναι απαιτητό από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς και θα αποδώσει την αντίστοιχη της πράξης/ εξέτασης δαπάνη στο Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό κέντρο στο οποίο πραγματοποιήθηκε.

Συνεπώς, δαπάνες για ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς, η νοσηλεία των οποίων καλύπτεται με τιμολόγηση βάσει του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου (Κ.Ε.Ν) και οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών, θα βαρύνουν το Νοσοκομείο και τη Κλινική όπου νοσηλεύεται ο ασθενής, καθώς αυτές συμπεριλαμβάνονται στο Κ.Ε.Ν.

 

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος, LL.M.

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί