Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Ειδική πληρεξουσιότητα κατ’ άρθρο 98 ΚΠολΔ και μεταγενέστερη έγκριση αυτής

Στο άρθρο 98 ΚΠολΔ ορίζονται οι περιπτώσεις που απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα. Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 96 παρ. 3 ΚΠολΔ, η πληρεξουσιότητα αυτή πρέπει να δοθεί μόνο με συμβολαιογραφική πράξη ή με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και όχι με ιδιωτικό έγγραφο, όπως στις περισσότερες περιπτώσεις. Όπως όμως έχει κριθεί από τη θεωρία, η χωρίς ειδική πληρεξουσιότητα ενεργηθείσα πράξη, για την οποία απαιτείται αυτή, και η έλλειψη της οποίας ακυρότητα συνεπάγεται, εγκυροποιείται και μάλιστα αναδρομικώς με την έγκριση του διαδίκου, αν αυτός μεταγενεστέρως δώσει ειδική πληρεξουσιότητα για την πράξη ή με άλλο τρόπο εκδηλώνει τη βούλησή του για την επιδοκιμασία της πράξης αυτής (Β. Βαθρακοκοίλης, ΚΠολΔ άρθρο 98, σελ. 649-650).

 

Λένα Πολύζου, δικηγόρος,

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί