Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

ΙΚΕ: Σύγκριση με λοιπές εταιρικές μορφές

Ο εταιρικός τύπος της ΙΚΕ εισήχθη με το Νόμο 4072/2012 με ιδιαίτερη αποδοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των επαγγελματικών επιμελητηρίων ανά την Ελλάδα. Κι αυτό γιατί η ΙΚΕ αποτελεί μία ιδιαίτερα ευέλικτη μορφή εταιρικού τύπου, μια ευέλικτη παραλλαγή ή εξέλιξη της μέχρι σήμερα υφιστάμενης εταιρική μορφής της ΕΠΕ (όπως αυτή θεσπίστηκε με τον Ν. 3190/1955), η οποία προσφέρεται σε μεγάλο βαθμό για την δημιουργία μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων ή νέων συνεργατικών σχημάτων. Το γεγονός αυτό δεν παύει, βέβαια, να συνεπάγεται τους κινδύνους και τις δυσκολίες που συνοδεύουν κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπως κάθε εταιρική μορφή, έτσι και η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία εμφανίζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία οφείλουν να σταθμίσουν οι εν δυνάμει συνεταίροι πριν αποφασίσουν να συνεταιριστούν.

Πιο συγκεκριμένα η εν λόγω εταιρική μορφή παρουσιάζει τα κάτωθι σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των λοιπών εταιρικών τύπων:

 1. Η διαδικασία σύστασης της ΙΚΕ είναι ιδιαίτερα εύκολη, ταχεία και οικονομική. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να συνταχθεί και με ιδιωτικό έγγραφο, χωρίς τη συνδρομή συμβολαιογράφου. Κατ’ εξαίρεση η Ι.Κ.Ε συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο στις ειδικές περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος ή λόγω εισφοράς στην εταιρία περιουσιακών στοιχείων.
 2. Τα τέλη ίδρυσης είναι μικρότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τέλη για την ίδρυση ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και Α.Ε.Συγκεκριμένα, το κόστος σύστασης περιορίζεται στο ελάχιστο, γιατί δεν καταβάλλονται αμοιβές και τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ήτοι περιορίζεται μόνο, στην καταβολή του τέλους καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (10 ευρώ), του κόστους εγγραφής στο επιμελητήριο και του γραμματίου για τη σύσταση της εταιρείας (περίπου 70 ευρώ).
 3. Δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης των τροποποιήσεων του καταστατικού στο ΦΕΚ. Όλες οι τροποποιήσεις δημοσιεύονται μέσω του ΓΕΜΗ ή της εταιρικής ιστοσελίδας, κάτι που σημαίνει μικρότερο κόστος.
 4. Η διάρκεια της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό χρόνος, η εταιρεία διαρκεί για δώδεκα (12) έτη. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων.
 5. Αποσυνδέεται η εταιρική μορφή από το κεφάλαιο. Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικού κεφαλαίου. Μια ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί με ελάχιστο δυνατό κεφάλαιο ένα 1 ευρώ. Η νέα εταιρική μορφή ανταποκρίνεται και στο διαχωρισμό των λειτουργιών των εταίρων μέσα στην επιχείρηση. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εταίροι που εισφέρουν μετρητά, περιουσιακά στοιχεία, εταίροι που ασχολούνται με την καθημερινή δραστηριότητα (προσφορά εργασίας), εταίροι που εισφέρουν φερεγγυότητα, παρέχουν εγγυήσεις ατομικές ή εμπράγματες, εταίροι που εισφέρουν ειδικές γνώσεις και επιστημονικές ικανότητες.
 6. Το 25% του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει υποχρεωτικά να είναι μετρητά. Σημειωτέον, η αποτίμηση των εισφορών γίνεται από τους ίδιους τους εταίρους.
 7. Έχει τη δυνατότητα το κέντρο διοίκησής της να βρίσκεται σε άλλο κράτος πέραν της Ελλάδος και να ιδρύει δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στο εσωτερικό ή την αλλοδαπή.
 8. Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία. Συνεπώς στις Ι.Κ.Ε για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της και όχι με την περιουσία των εταίρων.
 9. Όποιος έχει το μεγαλύτερο εταιρικό μερίδιο λαμβάνει και τις αποφάσεις.
 10. Απαραίτητη προϋπόθεση κατά τη σύσταση είναι η ύπαρξη ιστοσελίδας (site), και όλες οι δημοσιεύσεις γίνονται σε αυτή και στο ΓΕΜΗ, τόσο κατά τη σύσταση, όσο και κατά τη λειτουργία της εταιρείας.
 11. Τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία (Γ’ Κατηγορίας), όπως οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (τήρηση βιβλίου ταμείου, σύνταξη Ισολογισμού), ως αντιστάθμισμα για την περιορισμένη ευθύνη των προσώπων, που συμμετέχουν σε αυτές, με το να υπάρχει η μέγιστη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, η οποία επιτυγχάνεται με το διπλογραφικό σύστημα.
 12. Ισχύει το ίδιο φορολογικό καθεστώς με τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Φορολογία κερδών με συντελεστή 29% και φόρο μερισμάτων 15%. Η αμοιβή του διαχειριστή φορολογείται ως εισόδημα μισθωτής εργασίας. Επίσης η ΙΚΕ , μπορεί να μην κάνει διανομή κερδών, οπότε ο φόρος διανομής 15% να μην καταβληθεί και το οικονομικό μας όφελος να είναι μεγαλύτερο.
 13. Για τους εταίρους της Ι.Κ.Ε η ασφάλιση είναι προαιρετική, ενώ ασφαλίζεται υποχρεωτικά μόνο ο διαχειριστής της ΙΚΕ, που ορίστηκε με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων. Στην περίπτωση σύστασης Μονοπρόσωπης ΙΚΕ ασφαλίζεται ο μοναδικός εταίρος που συνήθως είναι και διαχειριστής της εταιρίας.

Συνάγεται εκ των ανωτέρω ο λόγος για τον οποίο οι ΙΚΕ εμφανίζουν ραγδαία αύξηση με μεγάλη διείσδυση στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο.

 

Κωνσταντίνα Ι. Ζούτη

δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί