Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Υποχρέωση ανοχής κατά το 1003 ΑΚ και υποχρέωση λήψης πρόσφορων μέτρων

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1003 ΑΚ σχετικά με τις εκπομπές που προέρχονται από γειτονικά ακίνητα: «Ο κύριος ακινήτου έχει υποχρέωση να ανέχεται την εκπομπή καπνού, αιθάλης, αναθυμιάσεων, θερμότητας, θορύβου, δονήσεων ή άλλες παρόμοιες επενέργειες που προέρχονται από άλλο ακίνητο, εφόσον αυτές δεν παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση του ακινήτου ή προέρχονται από χρήση συνήθη για ακίνητα της περιοχής του κτήματος από το οποίο προκαλείται η βλάβη».

Παρά τη ρητή διάταξη του ως άνω άρθρου για υποχρέωση ανοχής του ιδιοκτήτη ακινήτου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εκπομπές, είτε προέρχονται από συνήθη χρήση των ακινήτων της περιοχής, είτε δεν παραβλάπτουν ουσιωδώς τη χρήση του ακινήτου, νομολογιακώς γίνεται δεκτό πως η υποχρέωση του γείτονα σταματά εκεί, όπου η ενόχληση μπορεί με τη λήψη κατάλληλων μέτρων είτε να αποτραπεί είτε να μετριαστεί σε όρια ανεκτά (ΕΑ 7800/80 Δνη 24/807). Ήτοι, ακόμα και αν κάποια από τις αναφερόμενες στο 1003 ΑΚ εκπομπές δεν παραβλάπτει ουσιωδώς τη χρήση του ακινήτου και προέρχεται από τη συνήθη χρήση των ακινήτων της περιοχής, ο ιδιοκτήτης του γειτονικού ακινήτου οφείλει να λαμβάνει πρόσφορα μέτρα, προκειμένου η ενόχληση να αποτραπεί ή να μετριαστεί. Η υποχρέωση αυτή του γείτονα μπορεί να θεμελιωθεί στην ΑΚ 281 και στην κοινωνική δέσμευση της ιδιοκτησίας ( ΠΛεβ 138/79 ΝοΒ 28/348, ΠΑ 16768/80 ΝοΒ 29/1423), (βλ. Βασίλης Αντ. Βαθρακοκοίλης, Ερμηνεία Νομολογία Αστικού Κώδικα, Δ’ Τόμος, Αθήνα 2007, σελ. 308).

Ελευθερία Παναγοπούλου

Ασκούμενη δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί