Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Υποχρέωση πιστοποίησης καταβολής κεφαλαίου

Ως καταβολή του εταιρικού (μετοχικού) κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται η εκπλήρωση της αναληφθείσης από τους μετόχους υποχρέωσης προς εισφορά στην εταιρεία (καταβολή) της ονομαστικής, τουλάχιστον, αξίας των μετοχών τους (βλ. Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Σπυρίδων Δ. Ψυχομάνης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Τρίτη έκδοση  2018, σελ. 228).

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό.

Η ανωτέρω υποχρέωση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με το πρακτικό πιστοποίησης καταβολής του κεφαλαίου υφίσταται και σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, όμως, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να συνέλθει σε συνεδρίαση εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Αντιθέτως, πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση του κεφαλαίου δεν πραγματοποιείται με νέες εισφορές.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Αντίστοιχη υποχρέωση πιστοποίησης καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου υπάρχει και στις ΙΚΕ, στις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 τουν. 4072/2012, ο διαχειριστής τους οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ελευθερία Παναγοπούλου

Ασκούμενη δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί