Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Καταπίστευμα που περιλαμβάνει ακίνητο – Υποχρέωση του καταπιστευματοδόχου να προβεί σε δήλωση αποδοχής του καταπιστεύματος και μεταγραφή της πράξης αυτής, άνευ των οποίων δεν επέρχεται η μεταβίβαση της κυριότητάς του ακινήτου σε εκείνον

Κατά τη διάταξη του άρθ. 1923 παρ. 1 ΑΚ, ο διαθέτης μπορεί να υποχρεώσει τον κληρονόμο να παραδώσει, έπειτα από ορισμένο γεγονός ή χρονικό σημείο την κληρονομιά που απέκτησε ή ποσοστό της σε άλλον (καταπιστευματοδόχο), κατά, δε, εκείνες των άρθ. 1935 παρ. 1 και 1940 του ίδιου Κώδικα, η επαγωγή της  κληρονομιάς στον καταπιστευματοδόχο επέρχεται μόλις πεθάνει ο κληρονόμος, αν ο διαθέτης δεν έταξε κάποιο άλλο γεγονός ή χρονικό σημείο. Μόλις γίνει η επαγωγή της κληρονομιάς στον καταπιστευματοδόχο αυτός δικαιούται να αποδεχθεί ή να αποποιηθεί την κληρονομιά κατά τις διατάξεις για την αποδοχή ή την  αποποίηση της.

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι το κληρονομικό καταπίστευμα είναι ο θεσμός που παρέχει στο διαθέτη τη δυνατότητα όχι μόνο να ορίσει τον κληρονόμο του αλλά και να καθορίσει και απώτερο κληρονόμο ή  κληρονόμους του στους οποίους θα περιέλθει η κληρονομιά του, κατά κανόνα όταν πεθάνει ο αρχικός κληρονόμος. Έτσι, ο καταπιστευματοδόχος, από τότε που θα του επαχθεί η κληρονομιά καθίσταται καθολικός διάδοχος του κληρονομουμένου και αυτοδικαίως κύριος των πραγμάτων που ανήκουν κατά κυριότητα στο διαθέτη. Εφόσον όμως το καταπίστευμα αφορά σε ακίνητα, ο καταπιστευματοδόχος πρέπει να προβεί σε δήλωση αποδοχής του καταπιστεύματος και μεταγραφή αυτής (άρθ. 1193, 1195 ΑΚ) άνευ των οποίων δεν επέρχεται η μεταβίβαση της κυριότητας τους σε αυτόν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 1198 ΑΚ (ΕφΑθ 8647/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕΠ 67/1998 Δνη 1998.648, Γ. Μπαλή ΚληρΔ έκδ. ε΄, σελ. 488 επ.).

 

Αγγελική Πολυδώρου, δικηγόρος

email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί