Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 4144/2013 που ισχύει από 28 Απριλίου 2013 τροποποιήθηκε το άρθρο 49 του νόμου 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων» και ορίστηκε ότι στους υπόχρεους προς δήλωση ενώπιον ληξίαρχου σχετικά με νέα ληξιαρχικά γεγονότα ή τροποποιήσεις αυτών, οι οποίοι παραλείπουν να προβούν στη δήλωση αυτή, επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόστιμο:

α) ύψους 100 ευρώ εάν προέβησαν σε δήλωση μετά την παρέλευση μηνός από την ημέρα που αυτές έλαβαν χώρα μεταβολές που επήλθαν στην κατάσταση του φυσικού προσώπου λόγω νομιμοποίησης, αναγνώρισης, αποκήρυξης, αμφισβήτησης, προσβολής της πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσης αυτής, λύσης ή ακύρωσης γάμου, λύσης του συμφώνου συμβίωσης, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου, β) ύψους 100 ευρώ αν δεν δηλωθεί εντός δέκα ημερών από τον τοκετό η γέννηση τέκνου στον ληξίαρχο του τόπου, στον οποίο αυτή έλαβε χώρα, γ) ύψους 100 ευρώ αν δεν δηλωθεί εντός σαράντα ημερών από την τέλεσή του ο γάμος που τελέστηκε, ο οποίος πρέπει να δηλωθεί στο ληξίαρχο του τόπου τέλεσης από έκαστο των μερών που παντρεύτηκαν. Αντίγραφο της πράξης αυτής είναι υποχρεωμένοι να στείλουν στο ληξίαρχο, μέσα στην ίδια προθεσμία, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή ο θρησκευτικός λειτουργός που τη συνέταξε, δ) ύψους 300 ευρώ αν όλοι οι ανωτέρω (των τριών πρώτων περιπτώσεων) προέβησαν σε δήλωση μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στις ανωτέρω τρεις περιπτώσεις.

Εννοείται ότι όταν υπόχρεοι προς δήλωση είναι περισσότεροι, η δήλωση κάποιου εξ αυτών απαλλάσσει τους λοιπούς.

Κατά συνέπεια, η μεταβολή που επέρχεται σχετικά με γεγονότα που δηλώνονται στο ληξιαρχείο, πρέπει να δηλώνονται εμπρόθεσμα, γιατί διαφορετικά, ναι μεν μπορούν να δηλωθούν στο ληξιαρχείο μεταγενέστερα αφού το κύρος των γεγονότων που δηλώνονται δεν εξαρτάται από τη δήλωση, πλην όμως η καθυστέρηση επισύρει υψηλά πλέον πρόστιμα.

 

Ευγενία Φωτοπούλου

info@efotopoulou.gr

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί