Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Κληρονομικό δικαίωμα του κυοφορούμενου – κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου κυοφορείτο κληρονόμος, ο οποίος απέκτησε κληρονομικό δικαίωμα όταν γεννήθηκε από της επαγωγής της κληρονομίας

Κατά το άρθρο 36 του ΑΚ, ως προς τα δικαιώματα που του επάγονται το κυοφορούμενο θεωρείται γεννημένο, αν γεννηθεί ζωντανό. Με την εν λόγω διάταξη, με την ρύθμιση της οποίας κάμπτεται η βασική αρχή του χρονικού σημείου ύπαρξης ικανότητας δικαίου, απονέμεται ατελής προστασία στον κυοφορούμενο, το οποίο δεν έχει νομική προσωπικότητα, καθόσον αποτελεί τμήμα των μητρικών σπλαχνών. Για την εφαρμογή του πλάσματος, δηλαδή της ύπαρξης του κυοφορουμένου ως προσώπου πριν από τον τοκετό, απαιτείται κατά τον κρίσιμο χρόνο να έχει συλληφθεί και να επακολούθησε γέννηση του κυοφορουμένου ζωντανού (Βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΜΑΚ, άρθρο 36 ΑΚ, σελ. 225). Το καθιερούμενο πλάσμα της γέννησης του κυοφορουμένου έχει ως συνέπεια την απονομή σε αυτό ατελούς ικανότητας δικαίου. Αν το κυοφορούμενο γεννηθεί ζωντανό, δηλαδή πληρωθεί η νομική αίρεση υπό την οποία τελεί, τότε λογίζεται ότι υπήρξε αναδρομικά από τον χρόνο σύλληψης και τα, κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την σύλληψή του έως τον τοκετό, επαχθέντα δικαιώματα λογίζονται ότι κτήθηκαν απ’ αυτό από τον χρόνο της επαγωγής τους και όχι από τον χρόνο του τοκετού.

Σύµφωνα µε το άρθρο 1711 ΑΚ ο κυοφορούµενος µπορεί να κληρονοµήσει τόσο εκ διαθήκης όσο και εξ αδιαθέτου (βλ. σχετ. ΜονΠρωτΡοδ 259/2012, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Η ρύθµιση βρίσκεται σε αρµονία µε την ΑΚ 36. Συνεπώς ο κυοφορούµενος έχει πλήρη ικανότητα να κληρονοµήσει, υπό την αναβλητική νοµική αίρεση (condition iuris) ότι θα γεννηθεί ζωντανός. Αν η αίρεση πληρωθεί, ο κυοφορούµενος θεωρείται ότι ήταν ήδη κατά το θάνατο του κληρονοµούµενου (ενέργεια ex tunc) γεννηµένος. Συνεπώς είχε κατά τον ίδιο χρόνο την ικανότητα να κληρονοµήσει και γι’ αυτό αποκτά και κληρονοµικό δικαίωµα (ΑΚ 36, 1710 παρ.1). Αν όµως η πλήρωση της αίρεσης µαταιωθεί, η συνέπεια είναι, ότι ο κυοφορούµενος δεν είχε ποτέ την ικανότητα να κληρονοµήσει και ούτε έγινε ποτέ κληρονόµος. Γι’ αυτό στην κληρονοµία καλούνται τα πρόσωπα που θα καλούνταν αµέσως µε την επαγωγή αν δεν υπήρχε ο κυοφορούµενος. Ο τελευταίος, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις υπεισέρχεται όχι µόνο στα δικαιώµατα αλλά και στις υποχρεώσεις της κληρονοµίας. Επομένως, το κυοφορούμενο δύναται να είναι και φορέας υποχρεώσεων, οι οποίες συνάπτονται προς το επαγόμενο σε αυτό δικαίωμα (π.χ. των χρεών της κληρονομίας κ.α.).  Αυτή άλλωστε είναι και η έννοια της καθολικής διαδοχής.

Άλλο είναι το ζήτηµα ότι κατ’ ανάλογη εφαρµογή της ΑΚ 1912 ο κυοφορούµενος κληρονοµεί πάντοτε µε το ευεργέτηµα της απογραφής (Απόστολου Γεωργιάδη-Μιχαήλ Σταθόπουλου Αστικός Κώδιξ κατ” άρθρο Ερµηνεία Κληρονοµικό δίκαιο Τόµος ΙΧ άρθρο 1711 σελ. 50-51).

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος, LL.M.

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί