Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Μεταβίβαση οικοπέδου. Άκυρη η δικαιοπραξία με την οποία μεταβιβάζεται τμήμα οικοπέδου και δημιουργούνται μη άρτια οικόπεδα. Δεν αποκλείεται η απόκτηση από τρίτο της κυριότητας τμήματος οικοπέδου με χρησικτησία, έστω και αν δημιουργούνται μη άρτια οικόπεδα

Επειδή, κατά μεν την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 690/1948, η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του α.ν. 625/1968 και επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 651/1977 «απαγορεύεται η μεταβίβαση της κυριότητας οικοπέδων επαγόμενη τη δημιουργία οικοπέδων μη αρτίων, είτε κατά το ελάχιστον εμβαδόν, είτε κατά το ελάχιστον πρόσωπον ή βάθος«, κατά δε την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, «πάσα δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου, έχουσα αντικείμενον απαγορευμένην κατά τας προηγούμενος παραγράφους μεταβίβασιν κυριότητος, είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής απολύτως άκυρος«. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι μόνο η δικαιοπραξία με την οποία μεταβιβάζεται οικόπεδο και εξαιτίας της οποίας δημιουργούνται μη άρτια οικόπεδα είναι άκυρη. Συνεπώς, δεν αποκλείεται από τις διατάξεις αυτές η απόκτηση από τρίτο της κυριότητας τμήματος οικοπέδου με χρησικτησία, έστω και αν αυτή επάγεται τη δημιουργία οικοπέδων μη αρτίων, αφού στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για μεταβίβαση με δικαιοπραξία (Ολ.ΑΠ 606/1976).

Η υπ’ αριθ. 333/2007 απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι αναιρεσίβλητοι κατέστησαν, με έκτακτη χρησικτησία, ασκώντας πράξης νομής εν γνώσει της δικαιοπαρόχου του αναιρεσείοντος, από το έτος 1958, οπότε έλαβε χώρα άτυπη διανομή του επίδικου οικοπέδου, μέχρι την άσκηση της ένδικης αγωγής το έτος 2001, αποκλειστικά συγκύριοι τμήματος τούτου εμβαδού 256,60 τ.μ., του δε υπολοίπου, μη αρτίου, τμήματος εμβαδού 85,53 τ.μ., κύριος έγινε ο αναιρεσείων. Στη συνέχεια απέρριψε την ένδικη αγωγή περί διανομής του επίδικου οικοπέδου αγωγή του τελευταίου, ως αβάσιμη κατ” ουσίαν, αφού η δημιουργία του μη αρτίου οικοπεδικού τμήματος του αναιρεσείοντος επήλθε, όχι με δικαιοπραξία, αλλά με χρησικτησία…].

 

Λένα Πολύζου, δικηγόρος

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί