Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Μικρέμποροι και δυνατότητα προστασίας τους κατά το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Σύμφωνα με την ερμηνεία της νομολογίας, για να θεωρείται κάποιος έμπορος, πρέπει να υπάρχουν: α) το στοιχείο της διαμεσολάβησης στην επιχείρησή του, β) ριψοκίνδυνη ανάληψη οικονομικού κινδύνου από τον έμπορο, γ) ελπίδα αλλά όχι εξασφάλιση του κέρδους. Στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά ελλείπουν αλλά το πρόσωπο ασκεί κάποιας μορφής εμπορική δραστηριότητα, δεν μπορεί να θεωρηθεί το πρόσωπο αυτό έμπορος, αλλά μικρέμπορος.

Η ιδιότητα αυτή του μικρεμπόρου δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο μικρέμπορος δεν σκοπεύει στην επίτευξη εμπορικού κέρδους καθεαυτό μέσω ριψοκίνδυνης ανάληψης οικονομικού κινδύνου, αλλά θεωρείται ότι η δραστηριότητα που ασκεί προσομοιάζει περισσότερο σε προσωπική εργασία, για την οποία λαμβάνει αμοιβή, όμως η αμοιβή αυτή δεν αποτελεί εμπορικό κέρδος, αλλά αμοιβή του προσωπικού του κόπου και μόχθου λόγω της σωματικής του καταπόνησης (2/2012 ΕιρΕρινέου, και 16/2012 ΕιρΠατρών, NOMOS).

Συνεπώς, παρότι η παρ. 1 του άρθρ. 4 ορίζει ότι η στην ρύθμιση του ν. 3869/10 δεν υπάγονται πρόσωπα που έχουν την πτωχευτική ικανότητα, και άρα πρόσωπα που έχουν την εμπορική ιδιότητα, η αίτηση δικαστικής προστασίας ενός μικρεμπόρου κατά το ν. 3869/10 δεν απορρίπτεται από το κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο ως απαράδεκτη, καθώς θεωρείται ότι το κέρδος που αποκομίζει ο μικροέμπορος, είναι αμοιβή για τον σωματικό του κόπο και μόχθο και όχι εμπορικό κέρδος, και άρα, μπορεί να ασκήσει παραδεκτά την αίτηση ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου κατά το νόμο 3869/10 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Έμη Ζαΐμη

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί