Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Νόμιμη εκπροσώπηση διαδίκου – Περίπτωση εκπροσώπησης διαδίκου στο ακροατήριο από δικηγόρο διαφορετικό με αυτόν που υπέγραψε το δικόγραφο των προτάσεων (36ΕΙΔ/2018 απόφαση ΜΠρΣυρ, αδημ.)

Νομίμως, εκπροσωπείται σε δίκη διάδικος από πληρεξούσιο δικηγόρο, το ονοματεπώνυμο του οποίου σημειώνεται στα πρακτικά ή στην έκθεση, καθώς ο δικηγόρος που παρίσταται «μετά» του πελάτη του – διαδίκου, νομίμως διορίζεται με τον ως άνω τρόπο ως δικαστικός πληρεξούσιος αυτού (βλ. ΕφΘες 1402/2001, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), ενώ επιπροσθέτως, μόνη η υπογραφή των προτάσεων από άλλον δικηγόρο και η εκπροσώπηση του διαδίκου από διαφορετικό δικηγόρο δεν συνεπάγεται μη προσήκουσα εκπροσώπηση του διαδίκου και κατ’ ακολουθία δεν έχει γι’ αυτόν δυσμενείς συνέπειες. Κι αυτό διότι σύμφωνα με το άρθρο 104 ΚΠολΔ, η έρευνα του δικαστηρίου περιορίζεται στην πληρεξουσιότητα του πληρεξουσίου που παρίσταται στη συζήτηση, ενώ για τις πράξεις που δεν έγιναν στη διάρκεια της συζήτησης, η έρευνα του περιορίζεται στο αν έγιναν από δικηγόρο και γι’ αυτές υπήρχε συναίνεση ή έγκριση του διαδίκου (ΕφΑθ 6704/1996, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΘες 122/2016, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί