Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Νόμιμος τόκος κατόπιν επίδοσης αγωγής μετά τον Ν. 4055/2012: Τόκος επιδικίας ή τόκος υπερημερίας;

Σύμφωνα με την ΑΠ 1059/2017 (Δ΄ Τμ.), μετά τον Ν. 4055/2012, ο νόμιμος τόκος, κατόπιν επίδοσης αγωγής, είναι πλέον ο αυξημένος τόκος επιδικίας. Μάλιστα, δεν απαιτείται ρητή μνεία περί τούτου στη δικαστική απόφαση, ενώ, αντιθέτως, απαιτείται ρητή αναφορά σε αυτή όταν το δικαστήριο κατ’ εξαίρεση επιδικάζει την απαίτηση με το νόμιμο ή το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας. Περαιτέρω, ο περιορισμός του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό δεν συνιστά, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του άρθρου 346 ΑΚ, λόγο για την κατ’ εξαίρεση επιδίκαση του τόκου υπερημερίας, ο οποίος, κατά τη σαφή πρόθεση του νομοθέτη, πρέπει να επιδικάζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οφειλέτης χρηματικής απαίτησης ευλόγως αντιδικεί, δεδομένου ότι μοναδικό κριτήριο για την εξαίρεση από τον κανόνα της επιδίκασης τόκου επιδικίας είναι το εύλογο ή μη της αντιδικίας.

Ανδρέας Ματσακάς

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

LL.M. Ποινικών Επιστημών

Advanced LL.M. Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί