Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Νομολογία για την εφαρμογή του άρθρου 367 ΠΚ σε περιπτώσεις συκοφαντικής δυσφήμησης προσώπου από ενέργειες μελών συλλόγου, σωματείου ή συνεταιρισμού ή μελών της διοίκησης των εν λόγω νομικών προσώπων

Σύμφωνα με την ΠΠρΑθ 1868/2010, οι «εναγόμενοι ενήργησαν από δικαιολογημένο ενδιαφέρον προς προστασία των συμφερόντων του συνεταιρισμού, του οποίου ήταν μέλη, καθώς και μέλη του (…) διοικητικού συμβουλίου του, αγαθό που κρίνεται υπέρτερο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε σχέση με το δικαίωμα προστασίας (…) της τιμής και της υπόληψης των εναγουσών (…)». Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΠρΑθ 1295/2011οι εναγόμενοι, με την υποβολή της αναφερόμενης στην κατ’ αυτών αγωγή μήνυσης και τις καταθέσεις τους στο πλαίσιο της ανοιγείσας ποινικής δίκης, ενήργησαν από δικαιολογημένο ενδιαφέρον για την προάσπιση των συμφερόντων των ιδίων, ως μελών της διοίκησης του εμπλεκόμενου στην οικία υπόθεση συνεταιρισμού και των λοιπών μελών της διοίκησης του συνεταιρισμού αυτού. Στην ίδια συνάφεια, η ΕφΔωδ 114/2004 έκρινε ότι τα “δημοσιεύματα τα οποία η ενάγουσα θεωρεί ως ψευδή και συκοφαντικά περιέχουν γεγονότα αληθινά (…), οι δε ανωτέρω εκπρόσωποι του εναγομένου Συλλόγου είχαν δικαιολογημένο ενδιαφέρον να διαμαρτυρηθούν (…), ούτε μπορεί να αποδοθεί η επίμαχη ανακοίνωση σε υπαιτιότητα των εκπροσώπων αυτών. (…) Αποδείχτηκε ότι η έκδοση της παραπάνω ανακοίνωσης-διαμαρτυρίας και της εγκυκλίου έγινε από δικαιολογημένο ενδιαφέρον των εναγομένων (ήτοι του προέδρου και του γενικού γραμματέα του Συλλόγου) που πηγάζει από τον προαναφερόμενο σκοπό του Συλλόγου (σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του Καταστατικού αυτού) προς προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων όλων των μελών του (…) και αφού η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που έγινε στις 15-4-2000 έλαβε ομόφωνη απόφαση να προχωρήσει σε καταγγελίες (…) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να παρασταθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς και δικαστικούς αγώνες (…), δεν αποσκοπούσαν δε στο να βλάψουν την εμπιστοσύνη του κοινού προς την ενάγουσα, ούτε και προέκυψε σκοπός εξύβρισης αυτής».

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί