Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ο νέος νόμος για την προστασία της κύριας κατοικίας

Με το νόμο 4605/2019 θεσπίζονται οι νέες διατάξεις για την προστασία της κύριας κατοικίας. Στο άρθρο 68 του ανωτέρω νόμου ορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες, προκειμένου να υπαχθούν στο προστατευτικό καθεστώς του νόμου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής προϋποθέσεις: α) η μη έκδοση οριστικής απόφασης που απορρίπτει την αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, β) η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ, γ) το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος,  να μην υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ κ.α.

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του ανωτέρω άρθρου, το φυσικό πρόσωπο μπορεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 68, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση. Η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση, ήτοι απαγορεύεται ακόμα και αν με τη δεύτερη αίτηση ζητείται ρύθμιση διαφορετικών οφειλών σε σχέση με την πρώτη ή αν ο αιτών εξέπεσε της ρύθμισης που προέκυψε από την προηγούμενη αίτηση.

Η αίτηση υποβάλλεται στην ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (και η οποία δεν έχει ακόμα αρχίσει να λειτουργεί) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ενώ στο άρθρο 72 του ανωτέρω νόμου αναφέρονται τα ακριβή στοιχεία που πρέπει αυτή να περιλαμβάνει. Μόλις υποβληθεί οριστικά η αίτηση, η πλατφόρμα κοινοποιεί την αίτηση και τα συνοδευτικά της έγγραφα στους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ζητείται να ρυθμιστούν και μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης, κάθε πιστωτής μπορεί να υποβάλλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησής. Εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των πιστωτών, ο αιτών δηλώνει ποιες από τις υποβληθείσες προτάσεις αποδέχεται και ποιες απορρίπτει.

Στις περιπτώσεις εκείνες που ο αιτών είτε δεν κρίθηκε επιλέξιμος είτε, ενώ κρίθηκε επιλέξιμος, για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με έναν ή περισσότερους από τους πιστωτές, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την προστασία της κύριας κατοικίας. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο του τόπου, στο οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του αιτούντος.

Ελευθερία Παναγοπούλου

Ασκούμενη δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί