Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Παραγραφή βεβαίωσης και είσπραξης απαιτήσεων του ΙΚΑ. Έναρξη και λήξη αυτής

Στην παράγρ. 6 του άρθρου 27 του αν.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄) όπως αυτή είχε τροποποιηθεί από την παράγρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 και  αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), ορίζεται ότι: «Το δικαίωμα του Ι.Κ.Α. για τη βεβαίωση σε ευρεία έννοια όλων των χρηματικών απαιτήσεών του, καθώς και των απαιτήσεων των φορέων, κλάδων ή λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές συνεισπράττει το Ι.Κ.Α., υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α., μπορεί ο χρόνος παραγραφής να ορίζεται σε πέντε έτη. Το δικαίωμα του Ι.Κ.Α. προς είσπραξη όλων των χρηματικών απαιτήσεών του, καθώς και των απαιτήσεων των φορέων, κλάδων ή λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, των οποίων τις εισφορές συνεισπράττει το Ι.Κ.Α., παραγράφεται μετά δεκαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε υπό στενή έννοια (ταμειακά)». (3784/2013 ΔΕφΑθ). Όπως δε δέχτηκε και η υπ’ αριθ. 51/2006 απόφαση ΔΠΡ ΡΟΔ η έναρξη της παραγραφής αρχίζει από την λήξη των οικονομικών ετών στα οποία τα χρέη βεβαιώθηκαν σε στενή έννοια και συμπληρώνεται μέχρι την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με την επιβολή κατάσχεσης σε βάρος του οφειλέτη.

Λένα Πολύζου, δικηγόρος,

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί