Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Παρακράτηση μισθοδοσίας βάσει σύμβασης δανείου με τράπεζα

Η παρακράτηση της μισθοδοσίας ενός δανειολήπτη/οφειλέτη λόγω απαιτήσεων Τράπεζας για ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές του, είναι απαγορευμένη σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) αλλά και βάσει των διατάξεων του Α.Κ. και του Κ.Πολ.Δ.

Συγκεκριμένα, «γενικοί όροι οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα την σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι». Αυτό ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία, ο ίδιος ο δανειολήπτης/οφειλέτης εξουσιοδότησε την Τράπεζα, δια της υπογραφής συμβάσεως (χωρίς να υπάρξει προηγούμενη διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών κατά άρθρ. 2 παρ. 5 του Ν. 2251/94), όπως χρεώσει κάθε λογαριασμό του (συμπεριλαμβανομένου και του μισθοδοτικού) ούτως ώστε να εξοφληθεί η απαίτησή της Τράπεζας.

Η πρακτική αυτή της Τράπεζας απαγορεύεται βάσει των άρθρ. 982 παρ. 2 περ. Δ’ και παρ. 3 ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να κατασχεθεί απαίτηση από μισθό, συντάξεις ή ασφαλιστικές παροχές μέχρι το ύψος των απαιτήσεων αυτών (δηλαδή εξαιρείται το συνολικό κάθε φορά αποδιδόμενο ποσό μισθοδοσίας, σύνταξης κτλ), ενώ κατά το άρθρο 451 Α.Κ. απαγορεύεται ο συμψηφισμός ακατάσχετης απαίτησης και άρα κάθε όρος που συνομολογείται κατά παράβαση των περιορισμών αυτών είναι άκυρος ως αδιαφανής, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε όρου σύμβασης είναι αποτέλεσμα παράβασης τέτοιων επιταγών της νομοθεσίας, όπως π.χ. καταγγελίας της σύμβασης δανείου εκ μέρους της Τράπεζας σε περίπτωση που ο δανειολήπτης/οφειλέτης δεν επιθυμεί να δεσμεύεται από τον όρο αυτό. Κατά συνέπεια δεν είναι έγκυρος ο όρος ότι στην περίπτωση που ζητηθεί η τροποποίηση του όρου αυτού, θα καταγγέλλεται το σύνολο της σύμβασης.  

Στην περίπτωση παραβάσεων εκ μέρους της Τράπεζας της κείμενης νομοθεσίας, επιβάλλονται στην Τράπεζα διοικητικές κυρώσεις όπως χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται από 1.500 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ.

Έμη Ζαΐμη

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί