Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Παράταση χορήγησης σύνταξης γήρατος λόγω αναπηρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4144/2013 (Φ.Ε.Κ. 88Α’ /18-04-2013), παρατείνεται η χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας στους συνταξιούχους των οποίων το δικαίωμα συνταξιοδότησης έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει μέχρι τις 31-10-2013, εφόσον εκκρεμεί εξέτασή τους ενώπιον υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), χωρίς όμως να είναι οι ίδιοι υπαίτιοι για την καθυστέρηση αυτή, και υπό την προϋπόθεση ότι πριν λήξει το δικαίωμά τους αυτό για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας είχαν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Α) Σύμφωνα με τις σχετική εγκύκλιο του ασφαλιστικού οργανισμού του Ι.Κ.Α. (υπ’ αριθμ. 29/13-05-2013) η άνω παράταση καλύπτει μόνο τα πρόσωπα που είναι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, και άρα αποκλείονται από τη ρύθμιση αυτή: α) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη με ειδικές διατάξεις που προϋποθέτουν ορισμένη κατάσταση αναπηρίας, β) οι επιδοματούχοι εξωϊδρυματικού επιδόματος, γ) οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας και δ) τα ανίκανα για κάθε εργασία τέκνα θανόντος ασφαλισμένου που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους.

Προϋποθέσεις για να υπαχθεί συνταξιούχος λόγω αναπηρίας στην άνω ρύθμιση είναι: α) μέχρι τη λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος να είχε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, β) το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας να έχει λήξει ή να λήγει μέχρι την 31-10-2013, γ) να εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., χωρίς υπαιτιότητά τους (μη άρνηση προσέλευσης στις υγειονομικές επιτροπές).

Η εφαρμογή της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης για τα πρόσωπα αυτά είναι αυτοδίκαιη και αυτεπάγγελτη, οπότε δεν απαιτείται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο η υποβολή κάποιας αίτησης ενώπιον της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την καταβολή της σύνταξης λόγω αναπηρίας.

Η σύνταξη που καταβαλλόταν στο συνταξιούχο πριν από την λήξη του σχετικού δικαιώματος παρατείνεται κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 6 μηνών. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για τους συνταξιούχους, λόγω αναπηρίας των οποίων το δικαίωμα συνταξιοδότησης έληγε μετά την 18-04-2013, για τους προηγούμενους συνεπώς δεν ισχύει η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση.  

Β) Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του οργανισμού ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. (υπ’ αριθμ. 24/15-05-2013, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 29/04-06-2013 εγκύκλιο), δικαιούμενα πρόσωπα είναι τόσο οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, όσο και οι δικαιούχοι εξωϊδρυματικού επιδόματος των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει ή λήγει μέχρι 31-10-2013 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους, και εφόσον είχαν λάβει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Κατά τα άλλα ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω αναφορικά με την άνω εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. με την διαφορά ότι για την παράταση της καταβολής της συντάξεως αναπηρίας από τον Ο.Α.Ε.Ε. απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης ενώπιον του οργανισμού αυτού ασφάλισης και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίστηκαν από τον Ο.Α.Ε.Ε. και η συνακόλουθη διαπίστωση του δικαιώματος από τον οργανισμό ασφάλισης και η έκδοση του σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος.

 

Ζαΐμη Έμη

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί