Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Παράταση προθεσμίας για διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών

Δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 2α του ν. 2664/1998 περί Κτηματολογίου, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά φύλλα, μπορεί να ζητηθεί με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ” ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείουκ, η αναγνώριση το δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή, αναγνωριστική ή διεκδικητική ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ετών.

Ωστόσο, με το νόμο 4361/2016 ορίστηκε ότι για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, η ως άνω προθεσμία δεν είναι 7 έτη αλλά 14.

Το άρθρο 126 του ν. 4514/2018 παρέτεινε την άνω προθεσμία για χρονικό διάστημα 3 μηνών μόνο για τις περιοχές που η προθεσμία έληγε εντός του 2018, ενώ το άρθρο 18 του ν. 4551/2018 παρέτεινε την προθεσμία αυτή για διάστημα 9 μηνών για τις περιοχές στις οποίες η προθεσμία έληγε εντός του 2018.

Τέλος, στις 24/12/2018 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 216Α, ο νόμος 4585/2018, με τον οποίο δόθηκε παράταση ενός ακόμη έτους για τις περιοχές για τις οποίες η άνω προθεσμία δεν είχε λήξει μέχρι τις 30/11/2018. Κατά συνέπεια αν η άνω προθεσμία έληγε για παράδειγμα για κάποια περιοχή στις 31/12/2018, πλέον θα λήξει στις 31/12/2019. Ειδικά δε για τις περιοχές στις οποίες η προθεσμία των 14 ετών παρατάθηκε με τους ν. 4514 και 4551 του 2018 και δεν είχε λήξει μέχρι τις 30/11/2018, η προθεσμία παρατάθηκε για 3 ακόμα μήνες.

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr


    
            
  

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί