Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΤΣΙΑΡΑ

Σπουδές: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Νομικής

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Αστικό Δίκαιο

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

Τομείς Εξειδίκευσης: Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, Αστικό δίκαιο, Τραπεζικό δίκαιο

e-mail: amygdalia@efotopoulou.gr