Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ

Σπουδές: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Νομικής

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Ποινικό Δίκαιο
Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά
Τομείς εξειδίκευσης: Αστικό δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο

e-mail: emmanouela@efotopoulou.gr