Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΑΪΛΑΚΗ

Σπουδές: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -Τμήμα Νομικής
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,  στην «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία» (M.Sc)

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Τομείς εξειδίκευσης:  Εμπορικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Δίκαιο της Ενέργειας, Δίκαιο του Περιβάλλοντος

Email: kdailaki@efotopoulou.gr