Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΟΥΤΗ

Σπουδές: Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο Θράκης –Τμήμα Νομικής

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά

Τομείς Εξειδίκευσης:  Αστικό δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

E-mail:  kzouti@efotopoulou.gr