Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

ΒΙΚΕΝΤΙΑ – ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ

Σπουδές: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Νομικής (με άριστα)

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Φιλοσοφία του Δικαίου (LL.M.)

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό, Εμπράγματο, Κληρονομικό, Αδικοπραξίες), Ποινικό Δίκαιο, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010), Ανθρώπινα Δικαιώματα

E-mail: anna@efotopoulou.gr