Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

ΒΙΚΕΝΤΙΑ – ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ

Σπουδές: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Νομικής (με βαθμό άριστα: 9,06)

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην επιστημονική ειδίκευση της Φιλοσοφίας του Δικαίου – Μ.Δ.Ε. (LL.M.) Φιλοσοφίας Δικαίου Νομικής Αθηνών (με βαθμό λίαν καλώς: 8)

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό, Εμπράγματο, Οικογενειακό, Κληρονομικό, Αδικοπραξίες), Ποινικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικά Δικαιώματα

E-mail: anna@efotopoulou.gr