Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Πότε παραγράφεται η αξίωση απόδοσης του πράγματος του παρακαταθέτη (βλ. ΕφΑθ 9555/1988, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ= ΕλλΔνη 1994, 128 & ΠΠρΑθ 2293/2010, ΤΝΠ)

Από τις διατάξεις των άρθρων 247, 249, 251, 252 ΑΚ προκύπτει ότι η αξίωση υπόκειται σε παραγραφή, που, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, είναι είκοσι (20) ετών. Η παραγραφή αρχίζει από τότε, που γεννήθηκε η απαίτηση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη της. Εξάλλου, η αξίωση του παρακαταθέτη για απόδοση του πράγματος, που δόθηκε για φύλαξη, παραγράφεται σε είκοσι (20) έτη, αφού δεν υπάρχει ειδική γι` αυτό ρύθμιση (άρθρο 249 ΑΚ).

Η παραγραφή αυτή αρχίζει σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 822, 827 και 828 ΑΚ, σε κάθε περίπτωση, που δεν έχει ταχθεί προθεσμία για τη φύλαξη, από τη σύσταση της ενοχικής σχέσης, που συντελείται με την παράδοση του πράγματος για φύλαξη (ΑΠ 747/1973 ΝοΒ 28. 53), αφού από τότε αυτός έχει εξουσία και τη δυνατότητα να απαιτήσει το πράγμα (βλ. Κρητικό στον ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλο, 827, αρ. 28, ΑΠ 738/1979 ΝοΒ 24. 141), χωρίς να είναι αναγκαία και προηγούμενη όχληση του θεματοφύλακα και άρνηση αυτού  να αποδώσει στον παρακαταθέτη το πράγμα που του παρέδωσε  για φύλαξη,  δηλαδή  προσβολή του δικαιώματος, που δικαιολογεί απλώς την έγερση της αγωγής και δεν ταυτίζεται με τη γέννηση της αξίωσης και το αγώγιμο αυτής, (ΕΑ 841/1978 ό.π. ), που δημιουργείται όπως εκτέθηκε από τη σύσταση της ενοχικής σχέσης στην περίπτωση που δεν έχει ταχθεί προθεσμία για τη φύλαξη, ενώ αν έχει ταχθεί τέτοια προθεσμία και δεν έχει ζητηθεί πριν από την παρέλευσή της το πράγμα, ο παρακαταθέτης μπορεί να επιδιώξει δικαστικώς την απόδοσή του μετά τη λήξη της συμφωνημένης προθεσμίας, από της οποίας αρχίζει και η παραγραφή της αξίωσης (ΑΠ 738/1975 ό.π. ).

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί