Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Προϋπόθεση της καταγγελίας μίσθωσης από τον εκμισθωτή για κακή χρήση του μισθίου οι προηγούμενες διαμαρτυρίες του εκμισθωτή

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 594 του ΑΚ, η οποία κατ” άρθρο 15 του π.δ. 34/1995 εφαρμόζεται και επί εμπορικών μισθώσεων, ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη μίσθωση και συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση, αν ο μισθωτής, παρά τις διαμαρτυρίες του, δεν μεταχειρίζεται το μίσθιο με επιμέλεια και όπως συμφωνήθηκε ή δεν τηρεί την συμπεριφορά που πρέπει απέναντι στους άλλους ενοίκους. Με την εν λόγω διάταξη θεσπίζεται υποχρέωση του μισθωτή, να χρησιμοποιεί το μίσθιο με επιμέλεια, σύμφωνα με τη συμφωνημένη χρήση και να τηρεί την αρμόζουσα συμπεριφορά προς τους λοιπούς ενοίκους, σε περίπτωση δε που παραβεί την υποχρέωση του αυτή, ιδρύεται δικαίωμα του εκμισθωτή να καταγγείλει τη μίσθωση και να ζητήσει αποζημίωση. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, προϋπόθεση του παρεχόμενου στον εκμισθωτή δικαιώματος προς άμεση καταγγελία της μίσθωσης είναι αφενός ο μισθωτής να μη χρησιμοποιεί το μίσθιο με επιμέλεια και όπως συμφωνήθηκε με τους όρους της σύμβασης, αφετέρου να εξακολουθεί την κακή ή αντισυμβατική χρήση, παρά τις διαμαρτυρίες του εκμισθωτή. Μεταχείριση του μισθίου χωρίς επιμέλεια συνιστά κάθε βλάβη αυτού, καθώς και κάθε αυθαίρετη, χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή, επέμβαση του μισθωτή, εξαιτίας της οποίας αλλοιώνεται ουσιωδώς η γενική και ειδική διαμόρφωση, διάταξη και όψη του μισθίου, που έχουν γίνει και προοριστεί από τον εκμισθωτή για την εξυπηρέτηση του οικονομικού του σκοπού (βλ. ΑΠ 739/2008, 1097/2004, ΕφΘεσσαλ 546/2017, 2244/2013 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, αντισυμβατική κακή χρήση του μισθίου υπάρχει όταν ο μισθωτής δεν μεταχειρίζεται το μίσθιο κατά τη συμφωνημένη χρήση, ήτοι τη χρήση εκείνη που ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, στους σκοπούς που επιδιώκουν οι συμβαλλόμενοι, στο είδος και στον προορισμό του μισθίου, στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη (βλ. ΑΠ 1097/2004, ΕφΘεσσαλ 546/2017 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Απ. Γεωργιάδη, ΣΕΑΚ, άρθρο 594, σελ. 1149 παρ. 5 επ).

Σε περίπτωση κακής χρήσης ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας και μάλιστα χωρίς προθεσμία. Προϋπόθεση, όμως, της καταγγελίας της μισθωτικής σχέσης είναι προηγουμένως ο εκμισθωτής να διαμαρτυρηθεί προς τον μισθωτή και αυτός, παρά τη διαμαρτυρία, να συνεχίζει την κακή χρήση. Η διαμαρτυρία λαμβάνει χώρα με μονομερή άτυπη απευθυντέα δήλωση, που αποτελεί οιονεί δικαιοπραξία, μπορεί να είναι προφορική, αλλά μπορεί να περιέχεται και στην αγωγή απόδοσης που έχει ισχύ καταγγελίας, οπότε όμως η εμμονή του μισθωτή μέχρι τη συζήτηση της αγωγής ιδρύει το παρεχόμενο στον εκμισθωτή δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης (βλ. ΑΠ 1254/2001 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 6/2019 ΜονΠρΚαλαμάτας).

Ευγενία Φωτόπουλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί