Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και εισήγησης του Κτηματολογικού Γραφείου, κατά το άρθρο 6 παρ. 3 περ. ε’ του Ν. 2664/1998

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 περ. ε” του Ν. 2664/1998, που προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α” 156/09-07-2013), για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 και στην παρούσα παράγραφο, προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου, στο οποίο αφορά η διόρθωση. Σε περίπτωση που το αίτημα της αγωγής ή της αίτησης διόρθωσης αφορά σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα, κατά τη συζήτηση της αγωγής ή της αίτησης και με ποινή απαραδέκτου, αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος, προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών,στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωμετρική μεταβολή επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση.

Στην τελευταία περίπτωση προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάμενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο,της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται,για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα.Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αιτήσεων και προσφυγών που ασκούνται κατά τα άρθρα 18 παρ. 2 και 19 παρ. 2 για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων και σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 4164/2013 (μεταβατική διάταξη), οι διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3 περ. α” του Ν. 2664/1998, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και στις αγωγές και αιτήσεις, που ασκήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί. Επομένως, σύμφωνα με την ως άνω μεταβατική διάταξη, σε περίπτωση αιτήσεων και αγωγών του άρθρου 6 παρ. 3 περ. α” του Ν. 2664/1998, με αίτημα που αφορά σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα, κατά τη συζήτηση της αίτησης ή της αγωγής και με ποινή απαραδέκτου, αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος, προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωμετρική μεταβολή επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση και στην τελευταία περίπτωση προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάμενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Ωστόσο, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, το τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωμετρική μεταβολή επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση και η εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάμενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα, σε περίπτωση, που το αίτημα αφορά σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα, εφαρμόζεται όχι μόνο επί αιτήσεων και αγωγών του άρθρου 6 παρ. 3 περ. α” του Ν. 2664/1998, αλλά και επί αγωγών του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998, καθ” όσον ratioτου κτηματολογικού νομοθέτη, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4164/2013 και ενόψει του προβλήματος, που δημιουργήθηκε από την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων επί αλλαγών στα κτηματολογικά διαγράμματα, όπου δεν συνέτρεχαν οι τεχνικές προϋποθέσεις της απεικόνισης των γεωμετρικών μεταβολών, είναι ότι κατά τη συζήτηση και αγωγών του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998, που ασκήθηκαν μεν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4164/2013, ωστόσο συζητούνται μετά την έναρξη ισχύος αυτού και αφορούν σε χωρικές μεταβολές και συνακόλουθα, σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα, πρέπει να προσκομίζεται, κατά τη συζήτηση της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998, όπως ισχύει, τόσο τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών όσο και εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής, που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα (βλ. ΜΠρΘεσ 5817/2014, δημοσιευμένη σε ΤΝΠ Ισοκράτης, Μαγουλάς, Κτηματολογικές Εγγραφές, γ” έκδοση 2015, σελ. 43-44).

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος, LL.M.

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί